Lieky a iné produkty

 • Lieky bez
  predpisu
 • Lieky na
  predpis
 • Veterinárne
  lieky
 • Výživové
  doplnky
 • Kozmetika /
  Zdravotnícke
  pomôcky

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. 
Akékoľvek nežiaduce účinky alebo riziká konzultujte so svojim lekárom.

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Akékoľvek nežiaduce účinky alebo riziká konzultujte so svojim lekárom.

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Akékoľvek nežiaduce účinky alebo riziká konzultujte so svojim lekárom.

Zamestnanie v Krke

Zamestnanie v Krke

Oceňujeme vedomosti a podporujeme kreativitu. Našim zamestnancom ponúkame optimálne pracovné podmienky a príležitosti na ich vývin.

O Krke

O Krke

Základným predmetom podnikania Krky je výroba a predaj liekov na predpis, liekov bez predpisu a veterinárnych liekov.

KRKA Slovensko

KRKA Slovensko

Vitajte na stránkach spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o., dcérskej spoločnosti Krka d.d.: výrobcu, predajcu a vývozcu kvalitných generických liekov. Sme jednou z popredných farmaceutických spoločností na slovenskom trhu.

KRKA Slovensko, s.r.o.

Turčianska 2
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Telefón:
+ 421 2 571 04 501
E-mail: