Logotyp

Logotyp

Logo a logotyp sú základnými prvkami vizuálnej identity spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto. Sú definované a predpísané v Manuáli firemnej identity. Niektoré výňatky z manuálu sú tu uvedené.

Minimálny priestor okolo loga a logotypu je definovaný priemerom kruhu loga (2r) a jeho polomerom (r). Nemôžu sa použiť žiadne ďalšie grafické alebo typografické prvky okolo loga alebo logotypu. Kritický limit veľkosti určený tlačovými technikami a kvalitou je 8 mm (dĺžka logotypu a písmen). Pri tlači má logo a logotyp vždy rovnakú zelenú farbu. Logo a logotyp Krky môže byť vždy zobrazené len v Pantone 355 zelenej alebo v čierno bielej (v negatíve).

Logo a logotyp
Farebný kontrast .pdf - 23 kB
Farba .pdf - 21 kB
Zarovnanie znakov .pdf - 46 kB
Neoprávnené použitie .pdf - 23 kB
Konštrukčná mriežka .pdf - 96 kB .eps - 2943 kB .ai - 1247 kB
Negatív .pdf - 33 kB .eps - 2259 kB .ai - 1086 kB
Pozitív .pdf - 78 kB .eps - 2641 kB .ai - 1186 kB
Logotyp so sloganom
Negatív .pdf - 24 kB .eps - 2059 kB .ai - 1067 kB
Pozitív .eps - 2196 kB .pdf - 23 kB .ai - 1053 kB
Minimálny priestor .pdf - 32 kB .eps - 1457 kB .ai - 1177 kB
Logotyp s internetovou adresou
Pozitív .ai - 939 kB .eps - 403 kB .pdf - 110 kB