Svoju žiadosť môžete odoslať na našej webovej stránke v sekcii Kariéra. Všetky voľné pracovné pozície sú zverejnené na tejto stránke.

Ak vaše vzdelanie a pracovné skúsenosti nezodpovedajú žiadnej voľnej pracovnej pozícii, pridajte svoj profil do našej všeobecnej databázy pre uchádzačov o zamestnanie na plný úväzok alebo študentov. Ak chcete odoslať žiadosť o zverejnenú pracovnú pozíciu, postupujte podľa pokynov na webovej stránke.

Pre lepší prehľad o stave svojich žiadostí si na webovej stránke si môžete vytvoriť vlastný používateľský profil. Po prihlásení do svojho profilu môžete aktualizovať svoj životopis, pridať svoju fotografiu (orientácia na výšku) a prezerať si všetky predchádzajúce žiadosti.

Náborový proces je príležitosťou pre obidve strany, aby sa navzájom spoznali.

1. Prehľad žiadostí o zamestnanie

2. Personálne oddelenie uskutoční rozhovor s uchádzačmi o zamestnanie, ktorí spĺňajú naše kritériá

3. Vyplnenie osobnostných testov a dotazníkov

4. Pohovory s uchádzačmi, ktorí sa dostali do užšieho výberu

5. Výber a nábor vybraného uchádzača a zaslanie oznámenia uchádzačom, ktorí neboli vybraní.

Životopis môžete zaslať počas procesu podávania prihlášky. Mal by odrážať vaše pracovné skúsenosti, schopnosti, zručnosti a záujmy. Pozorne si prečítajte požiadavky na otvorenú pracovnú pozíciu a zvýraznite tie oblasti vašej odbornosti, ktoré najlepšie zodpovedajú požiadavkám. Motivačný list je ideálnou príležitosťou, ako nám dať vedieť, prečo máte záujem o danú pracovnú pozíciu a prečo si myslíte, že ste tou správnou osobou, ktorá sa môže stať členom nášho tímu.

Po odoslaní žiadosti dostanete potvrdenie, že vaša žiadosť bola úspešne odoslaná. Ak ste pre nás vhodným kandidátom, bude vás kontaktovať naše personálne oddelenie, ktoré uskutoční výberové konanie.

PRIPRAVENÍ NA KREATÍVNU KARIÉRU?

Zamestnanci Krky hovoria o svojej práci a kariérnej ceste v Krke vlastnými slovami.

Oddelenie registrácii a farmakovigilancie

Marketing

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

Prečo pracovať v Krke?

Stojíme bok po boku, aby sme vytvorili prostredie založené na vzájomnej dôvere, rešpekte, spolupráci a celoživotnom vzdelávaní.

VIAC

Medzinárodné zastúpenie

Naše produkty sú dostupné na celom svete.

VIAC

KVALITA

Záleží nám na kvalite, pretože je dôležitou súčasťou všetkého, čo robíme.

VIAC