Uvedomujeme si náš spoločenský a ekonomický vplyv a dlhodobý vplyv spoločenského prostredia na našu činnosť.

Neustálymi investíciami do výskumu a vývoja zabezpečujeme pacientom na celom svete prístup k cenovo dostupným, vysokokvalitným, bezpečným a účinným inovatívnym generickým liekom, čo je základom našej spoločenskej zodpovednosti.

Ku všetkým zainteresovaným stranám pristupujeme zodpovedne, podporujeme dobré vzťahy a politiku rovnosti príležitostí a sexuálnej/náboženskej/rasovej rozmanitosti. Udržiavame zdravé a atraktívne pracovné prostredie so spravodlivým odmeňovaním a rešpektovaním ľudských práv.

Uvedomujeme si, že sme súčasťou širšieho sociálneho prostredia; výmenou za takzvanú “spoločenskú licenciu na činnosť” sa snažíme zabezpečiť pozitívny vplyv na rozvoj komunity, v ktorej pôsobíme.

Počas procesu posudzovania významnosti sme identifikovali tri kľúčové oblasti: Kvalita produktov a bezpečnosť pacientov, prilákanie a udržanie talentov a dostupná zdravotná starostlivosť.

Kvalita produktov a bezpečnosť pacientov

Kvalita produktov a bezpečnosť pacientov


Naše produkty a služby sú celosvetovo známe vysokokvalitnými normami. Pozitívne reakcie pacientov, lekárov, lekárnikov a regulačných orgánov si ceníme najviac.

VIAC
Prilákanie a udržanie talentov

Prilákanie a udržanie talentov


V spoločnosti Krka sú vedomosti hodnotou. Zamestnanci spoločnosti Krka vytvárajú dynamické a na rozvoj orientované prostredie, v ktorom môžu mladí ľudia získať cenné skúsenosti a zručnosti. Rozpoznávame talentovaných jednotlivcov, budujeme okolo nich našu budúcnosť a pomáhame im stať sa poprednými odborníkmi.

VIAC
Dostupná zdravotná starostlivosť

Dostupná zdravotná starostlivosť


Ako jeden z popredných výrobcov generických liekov plníme svoj cieľ, ktorým je vyrábať vysokokvalitné, najmodernejšie a cenovo dostupné generické lieky na najčastejšie súčasné ochorenia. Lieky spoločnosti Krka denne užíva viac ako 50 miliónov pacientov z celého sveta.

VIAC
Korporátna spoločenská zodpovednosť

Korporátna spoločenská zodpovednosť


Veríme vo vedomosti, tvrdú prácu a spoluprácu, preto podporujeme rozvoj mladých ľudí a mnohé kluby, združenia a inštitúcie.

VIAC

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

Krka vo svete

Vyvíjame a predávame generické lieky s pridanou hodnotou, ktoré nám prinášajú medzinárodné uznanie.

VIAC

VEDA A TECHNOLÓGIA

Dôvera v lieky spoločnosti Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

VIAC

NA ZDRAVÍ ZÁLEŽÍ

Naše odborné poradenstvo je zamerané na podporu a zvyšovanie povedomia o dôležitosti zdravého životného štýlu.

VIAC