Zamestnanci spoločnosti Krka hovoria o svojej práci a kariérnej ceste v spoločnosti Krka vlastnými slovami.

PRACOVNÉ OBLASTI

Oddelenie registrácii a farmakovigilancie

Marketing

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

PREČO PRACOVAŤ V KRKE?

Stojíme bok po boku, aby sme vytvorili prostredie založené na vzájomnej dôvere, rešpekte, spolupráci a celoživotnom vzdelávaní.

VIAC

PRIDAJTE SA K NÁM

Aktuálne voľné pracovné pozície.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Za úspešné sa môžeme považovať len vtedy, keď má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a komunitu.

VIAC