Starostlivo naplánované výrobné procesy a naša každodenná spoločenská a environmentálna zodpovednosť zabezpečujú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov spoločnosti Krka.

Stále sa snažíme zlepšovať

Pri zlepšovaní myslíme na pacientov. Do nášho portfólia neustále pridávame produkty na liečbu najčastejších ochorení. Zvyšujeme investície, zavádzame moderné pracovné systémy a uplatňujeme vhodné metódy kontroly. Ochrana životného prostredia, zdravia a bezpečnosti zamestnancov, informácií a integrity údajov je vždy v popredí nášho záujmu.

Na kontinuite podnikania nám záleží, pretože nám pomáha sprístupňovať naše produkty pacientom na celom svete. Rýchlo sa prispôsobujeme potrebám trhu. Dôsledne plníme potreby a očakávania našich obchodných partnerov, regulačných autorít, lekárov, lekárnikov a pacientov.

Vždy zodpovedne a v súlade s predpismi

Len to najlepšie je pre zdravie pacientov dostatočne dobré, preto je pre nás kvalita výrobkov mimoriadne dôležitá. Sledujeme novinky vo farmaceutickom priemysle a medicíne a dodržiavame zákony.

Vysoká kvalita je založená na správnej výrobnej praxi (GMP). Dodržiavame aj ďalšie správne postupy: správnu prax skladovania, správnu distribučnú prax, správnu laboratórnu prax, správnu klinickú prax a správnu farmakovigilančnú prax.

Zabezpečujeme súlad procesov a produktov a pravidelne obnovujeme kľúčové certifikáty:

  • Certifikát správnej výrobnej praxe (GMP)
  • Certifikát správnej laboratórnej praxe (SLP)
  • Certifikát správnej distribučnej praxe (GDP)
  • HACCP
  • ISO (9001, 14001, 27001, 45001)
  • Program zodpovednej starostlivosti

Dodržiavanie predpisov a neustále zlepšovanie procesov a výrobkov je hnacou silou pokroku v rámci všetkých činností skupiny Krka a pomáha nám plniť naše poslanie – žiť zdravo.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Vysokú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť našich liekov zabezpečujeme pomocou najmodernejšej technológie.

VIAC

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnú a účinnú liečbu pomocou vysokokvalitných produktov.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Považujeme sa za úspešných, ak má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločenstvo.

VIAC