Výroba hotových produktov

Vyrábame kvalitné lieky v súlade s potrebami trhu. Na splnenie tohto cieľa rýchlo reagujeme na meniace sa požiadavky trhu a neustále zlepšujeme výrobné procesy vo všetkých dcérskych spoločnostiach skupiny Krka a ďalších zmluvných výrobných závodoch.

Zavádzame pokročilé technologické postupy, aby sme dodržali právne predpisy upravujúce výrobu hotových produktov. Zvyšujeme výrobné kapacity a zlepšujeme nákladovú efektívnosť procesov skupiny Krka.

VÝROBA LIEKOV OD SPOLOČNOSTI KRKA

prebieha v najmodernejších výrobných závodoch v Slovinsku a na celom svete.

Približne 3 000 zamestnancov v deviatich výrobných závodoch v Slovinsku, štyroch výrobných závodoch v zahraničí a v ďalších zmluvných výrobných závodoch po celom svete vyrába kvalitné, bezpečné a účinné lieky.

Optimálne využitie dostupných zdrojov v skupine Krka nám umožňuje vyrábať niekoľko miliárd produktov vo všetkých pevných liekových formách používaných v modernej liečbe. Vyrábame aj polotuhé, tekuté a sterilné liekové formy.

ROČNE VYROBÍME VIAC AKO 16 MILIÁRD TABLIET A KAPSÚL

3.80 2002 5.90 2005 7.90 2008 9.70 2011 12.00 2014 13.90 2017 16.20 2021 16.90 2023

* Výroba tabliet a kapsúl v miliardách kusov

Pravidelným zvyšovaním výrobných kapacít a modernizáciou našich systémov zaručujeme vysokú kvalitu a nákladovú efektívnosť našich výrobných procesov.

Osobitnú pozornosť venujeme digitalizácii. Zaviedli sme elektronické plánovanie, výrobnú dokumentáciu a súvisiacu automatizáciu a bezpapierovú prevádzku. Digitalizácia a robotizácia nám umožňujú rýchlo a adekvátne reagovať na požiadavky trhu. Zaviedli sme systém vysledovateľnosti výrobkov a systém na zabránenie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca (v súlade s tzv. smernicou o falšovaných liekoch používanou v EÚ, Ruskej federácii a na iných trhoch). Okrem toho dodržiavame špecifické požiadavky na obalové materiály, keďže sme si vedomí, že každý deň viac ako 70 trhov očakáva naše hotové výrobky, pre ktoré bol jazyk aj obsah obalu prispôsobený ich národným požiadavkám.

Podstatná časť našich procesov sa vykonáva vo výrobnom závode NOTOL 2, ktorý začal fungovať v roku 2015. V roku 2018 bola spoločnosť Krka vyhlásená za najlepšiu výrobnú spoločnosť v Slovinsku a získala ocenenie Factory of the Year, pričom spoločnosť NOTOL 2 bola ocenená ako najmodernejší výrobný závod využívajúci vysokú úroveň digitalizácie, automatizácie a robotizácie s podporou moderných počítačových systémov. V roku 2022 sa v závode NOTOL 2 vyrábala viac ako tretina výrobkov skupiny Krka.

Výrobné závody v krajinách mimo Slovinska sú nevyhnutné, pretože umožňujú dodávky našich výrobkov na kľúčové trhy. Všetky tieto výrobné závody a distribučné centrá sú vybavené novými výrobnými zariadeniami. Tým sa ešte viac upevnila naša pozícia miestneho výrobcu.

Poskytujeme vysokokvalitné výrobky, zabezpečujeme bezpečnosť zamestnancov a pracujeme rýchlo a flexibilne. Disponujeme širokou škálou produktov, ktorá nám umožňuje efektívne sa prispôsobiť požiadavkám mnohých rozmanitých trhov.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCII

Získajte najnovšie informácie o vývoji cien akcií spoločnosti Krka na burze cenných papierov v Ľubľane.

VIAC

O NÁS

Neustále upevňujeme svoju pozíciu jednej z vedúcich generických farmaceutických spoločností na svete.

VIAC

KARIÉRA

Stojíme bok po boku, aby sme vytvorili prostredie založené na vzájomnej dôvere, rešpekte, spolupráci, celoživotnom vzdelávaní a zodpovednom prístupe k práci, ktorú vykonávame.

VIAC