Kľúčom k úspechu je investovať do vlastných ľudí. Sme si vedomí toho, že aj tá najsofistikovanejšia technológia je len technológiou, ak ju nepoužívajú ľudia, ktorí sú nadšení a kreatívni.

Zamestnanci spoločnosti Krka vytvárajú dynamické a na rozvoj orientované prostredie, v ktorom môžu mladí ľudia získať cenné skúsenosti a zručnosti. Uznávame talentovaných jednotlivcov, budujeme okolo nich našu budúcnosť a pomáhame im vypracovať sa na popredných odborníkov.

Vedomosti sú pre nás hodnotou
500 000+
hodín odbornej prípravy ročne
500+
zamestnancov pracuje a zároveň si zvyšuje kvalifikáciu
200+
zamestnancov má titul PhD.

BUDOVANIE KULTÚRY NADNÁRODNEJ KORPORÁCIE

Mednarodna-prisotnost_c1800x1050

Patríme medzi popredných výrobcov generických produktov na svete. Za takmer 70 rokov sme sa rozrástli na skupinu, ktorá okrem materskej spoločnosti v Slovinsku zahŕňa aj niekoľko dcérskych a zastupiteľských spoločností vo viac ako 45 krajinách. Spoločne podporujeme kultúru vzájomnej dôvery, rešpektu, spolupráce a tímovej práce, celoživotného vzdelávania a zodpovednej a efektívnej práce. Naše výrobky predávame vo viac ako 70 krajinách. Lieky Krka sa denne používajú na liečbu viac ako 50 miliónov ľudí.

ROZVOJ ZAMESTNANCOV

Razvijamo-kadre_c1800x1050

Zamestnanci môžu rozvíjať svoje zručnosti v rôznych oblastiach – vodcovstvo, osobný rozvoj, kvalita, cudzie jazyky atď.

Zameriavame sa najmä na rozpoznávanie talentov – systematicky plánujeme rozvoj zamestnancov tak v nimi zvolenej profesijnej oblasti ako aj z hľadiska ich vodcovského potenciálu. Zamestnancom s vysokým potenciálom zverujeme náročné projekty a zapájame ich do interných vzdelávacích programov spoločnosti Krka, ako sú Krka International Leadership School, vzdelávacie programy pre odborné a projektové tímy a rôzne akadémie pre marketingových manažérov. Programy sú doplnené koučingom a akčným učením, ktoré ďalej prispievajú k rozvoju manažérov a zamestnancov.

Krka vyvinula svoj vlastný proces medzinárodného mentoringu, ktorý zahŕňa zamestnancov v rôznych fázach ich kariéry.

NEUSTÁLE ZLEPŠUJEME NAŠU ORGANIZAČNÚ KLÍMU

Izboljsujemo-klimo_c1800x1050

Podporujeme povedomie, že zamestnanci zohrávajú úlohu pri formovaní pracovného prostredia a organizačnej klímy, čím prispievajú k obchodným výsledkom.

Všetci zamestnanci spoločnosti Krka a jej dcérskych spoločností sa riadia etickými zásadami, dobrými obchodnými praktikami a normami stanovenými v Etickom kódexe spoločnosti Krka. Dbáme na to, aby všetci dodávatelia a ďalší obchodní partneri, ako aj partneri našich dcérskych spoločností, boli s týmito normami oboznámení a pri obchodovaní so spoločnosťou Krka ich plne dodržiavali.

Pravidelne posudzujeme organizačnú klímu spoločnosti, aby sme zistili, ako sa naši zamestnanci cítia v práci. Analýzy týchto zistení sú užitočné pri príprave zlepšení, ktoré prispievajú k efektívnemu a kreatívnemu prostrediu.

OCEŇUJEME A ODMEŇUJEME PRÍNOS ZAMESTNANCOV

A KZ 3_c1800x1050

Oceňujeme a odmeňujeme prínos tých zamestnancov, ktorí sú výnimoční svojimi výsledkami, spoluprácou a inováciami a preukazujú príkladnú pracovnú morálku.

Oceňujeme a odmeňujeme najlepších zamestnancov a manažérov na úrovni jednotlivých organizačných jednotiek a skupiny Krka ako celku, najlepších zamestnancov podľa ich funkcie v predajnej a marketingovej sieti a najlepších zamestnancov v oblasti regulačných záležitostí. Spoločnosť Krka už desaťročia udeľuje svojim najvernejším zamestnancom ocenenia za odpracované roky a osobitné uznania.

PRI VÝVOJI A VÝROBE NAŠICH PRODUKTOV POUŽÍVAME NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE

Vrhunska-tehnologija_c1640x920

Dôvera v lieky Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

Náš vertikálne integrovaný obchodný model nám umožňuje využívať rozsiahle know-how, kreativitu a inovácie vo všetkých oblastiach našej činnosti, čo nám poskytuje hlboké znalosti o našich výrobkoch a kontrole ich kvality.

Analyzujeme vývoj v odvetví, rozvíjame a vymieňame si know-how o aplikačných programových rozhraniach, liekových formách a moderných analytických metódach, investujeme do najmodernejšieho vybavenia, využívame vyspelé technológie, vyrábame produkty v moderných výrobných zariadeniach, starostlivo plánujeme naše výskumné aktivity a postupujeme podľa premyslenej registračnej stratégie.

VYRÁBAME VYSOKO KVALITNÉ, BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ FARMACEUTICKÉ PRODUKTY

Kakovost-H1_c1640x920

Naše produkty a služby sú uznávané vo všetkých častiach sveta pre svoje vysoké štandardy kvality.

Pozitívne reakcie pacientov, lekárov, lekárnikov a regulačných orgánov si ceníme najviac.

Uvedomujeme si dôležitosť kvality, a preto ju sledujeme počas celého životného cyklu produktu; dbáme na to, aby kvalita bola súčasťou všetkých fáz výskumu a vývoja až do okamihu, keď produkt pred dodaním na trh prejde konečnou kontrolou.

SME SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÁ FIRMA

TR10SI-trajnostni-razvoj-druzbena-odgovornost-main-Krka-dobrodelnost-prostovoljstvo-D-c2700x1300

Uvedomujeme si, že pre dosiahnutie dobrých obchodných výsledkov je dôležité umožniť ľuďom a obyvateľom v krajinách, v ktorých spoločnosť Krka pôsobí, lepšiu kvalitu života. Ako spoločensky zodpovedná firma napĺňame naše poslanie – Žiť zdravý život rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom prideľovania sponzorských príspevkov a darov podporujeme projekty súvisiace so zdravím a kvalitou života. Vytvárame partnerstvá prostredníctvom športu, kultúry, zdravotníctva, vedy, vzdelávania a humanitárnych akcií a prispievaním k ochrane prírodného prostredia v súlade so stanovenými kritériami.

Poskytujeme vhodné pracovné pozície pre zdravotne postihnutých, snažíme sa skrátiť dĺžku práceneschopnosti a poskytujeme poradenstvo a pomoc zamestnancom so zdravotnými problémami.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

PRACOVNÉ OBLASTI

V spoločnosti Krka chceme počuť názory rôznych odborníkov. Staňte sa súčasťou nášho tímu.

VIAC

PRIDAJTE SA K NÁM

Aktuálne voľné pracovné pozície.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Za úspešné sa môžeme považovať len vtedy, keď má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a komunitu.

VIAC