Oddelenie registrácii a farmakovigilancie

Dopĺňame naše kľúčové skupiny produktov a urýchľujeme náš vstup do nových terapeutických oblastí prostredníctvom vývoja a registrácie nových a modernizovaných produktov.

Z38SI-zaposlitev-podrocje-dela-novi-izdelki-Krka-zaposlitev-novi-izdelki-c1640x920-M21

V Oddelení nových produktov zavádzame nové produkty a spravujeme tie, ktoré sú už na trhu dostupné. Dohliadame na projekty od nápadu cez fázy vývoja až po uznanie povolenia uvádzať na trh a samotné uvedenie na trh, pričom zabezpečujeme konkurencieschopnosť a bezpečnosť produktov na trhu.

Lekársky výskumdohľad nad bezpečnosťou liekov sa zaoberá klinickým používaním humánnych a veterinárnych liekov. Vytvárame koncepcie vývoja nových liekov, hodnotíme klinickú účinnosť a bezpečnosť liekov, plánujeme a vykonávame klinické skúšky, pripravujeme registračné dokumentácie týkajúce sa účinnosti a bezpečnosti liekov, hodnotíme nežiaduce účinky a plánujeme činnosti na zabezpečenie bezpečného používania liekov počas celého ich životného cyklu – od koncepcie až po vývoj nového lieku a počas jeho uvedenia na trh.

V oblasti regulačných záležitostí pripravujeme registračné dokumentácie, ktoré musia byť v súlade s požiadavkami jednotlivých trhov, získavame a udržiavame povolenia na uvedenie výrobkov na trh počas ich životného cyklu na všetkých trhoch, pripravujeme registračné stratégie na podávanie nových povolení na uvedenie produktov na trh, ich predlžovanie a zmeny a riadime celý registračný proces. Pri našej práci je komunikácia s regulačnými orgánmi v každej krajine a monitorovanie regulačných zmien na všetkých trhoch kľúčom k získaniu a udržaniu registrácií v očakávaných termínoch.

ZÁLEŽÍ NÁM NA NEUSTÁLOM ROZVOJI

Viac ako 170 vývojových projektov sa zameriava na nové produkty.

Získajte informácie o práci na nových produktoch priamo od zamestnancov spoločnosti Krka.

KATJA ČERPNJAK

KATJA ČERPNJAK


Náš rozsah práce je veľmi široký, čo nám umožňuje osobnostný aj profesionálny rozvoj. Máme veľa vyhliadok na povýšenie a kariérny rast. Práca, ktorú vykonávame, je interdisciplinárna a vyžaduje si tímovú spoluprácu; môžem povedať, že ako tím spolu vychádzame výborne.

VIAC
KATJA ŠOPAR

KATJA ŠOPAR


Všetci máme prirodzenú snahu pokračovať vo výskume a neustále zlepšovať bezpečnosť, kvalitu a účinnosť našich liekov. Okrem dobrých medziľudských vzťahov má na tom podiel aj vedenie, ktoré nás motivuje a povzbudzuje k iniciatíve a snahe o pokrok a optimalizáciu práce.

VIAC

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

PREČO PRACOVAŤ V KRKE?

Stojíme bok po boku, aby sme vytvorili prostredie založené na vzájomnej dôvere, rešpekte, spolupráci a celoživotnom vzdelávaní.

VIAC

PRIDAJTE SA K NÁM

Aktuálne voľné pracovné pozície.

VIAC

VEDA A TECHNOLÓGIA

Dôvera v lieky spoločnosti Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

VIAC