Zabezpečenie surovín

ZT09SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-vhodne-surovine-c1530x830-M10

Okrem liečiv sú na výrobu liekov potrebné aj pomocné látky, obalové materiály a iné suroviny.

Zaviedli sme systém schválených dodávateľov, aby sme zabezpečili včasné dodanie kvalitných surovín.

Naša logistická sieť zahŕňa cestnú, leteckú, námornú a železničnú dopravu. Takto môžeme zabezpečiť stálu dostupnosť surovín používaných pri výrobe a včasnú distribúciu liekov na naše cieľové trhy.

600
obchodných partnerov
zo 48 krajín, ktoré sú súčasťou nášho dodávateľského reťazca.