Sme medzinárodná farmaceutická skupina, ktorú okrem materskej spoločnosti tvoria dcérske spoločnosti a zastúpenia v 45 krajinách sveta, kde pracuje 45 % zamestnancov.

Medzinárodné trhy predstavujú 94 % nášho predaja. Produkty spoločnosti Krka nájdete na pultoch lekární vo viac ako 70 krajinách sveta – od Lisabonu po Vladivostok a od Severného mysu po mys Dobrej nádeje.

Rozsiahla obchodná sieť
45+
viac ako 45 dcérskych spoločností a zastúpení
45%
pracovnej sily je zamestnaných mimo Slovinska
94%
predaja sa dosahuje na medzinárodných trhoch

SPOĽAHLIVÉ DODÁVKY LIEKOV NA TRHY

Dôvera vo farmaceutické produkty spoločnosti Krka sa začína v našich laboratóriách a výrobných závodoch. Výroba v Slovinsku, Ruskej federácii, Poľsku, Chorvátsku a Nemecku, ako aj v našich dlhodobo prenajatých kapacitách v Číne, prebieha v súlade s prísnymi európskymi normami.

Kontrola všetkých fáz životného cyklu lieku nám umožňuje efektívnejšie a účinnejšie sa prispôsobiť jednotlivým výzvam trhu. Digitalizácia a vysoko automatizovaná, počítačom riadená koncepcia výroby zaručuje trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Neustále zlepšovanie našich výrobných procesov a efektívna distribúcia zabezpečujú, že naše produkty sa na trhy dostávajú rýchlo a spoľahlivo, vďaka čomu sú dostupné na celom svete.

MARKETINGOVÁ PREDAJNÁ SIEŤ

Máme know-how, pracovnú morálku, kreativitu, inovácie a vynaliezavosť. Postupujeme vpred s jasnou stratégiou a úplným dohľadom nad našimi obchodnými procesmi od vývoja a výroby až po marketing a predaj. Spolupracujeme s lekármi, lekárnikmi a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi. Niekoľko tisíc našich medicínskych reprezentantov je im neustále k dispozícii a poskytuje im aktuálne informácie o našich liekoch. Dbáme na to, aby boli informovaní o najnovšom odbornom vývoji a možnostiach liečby našimi liekmi. To im poskytuje pevný základ pre spoľahlivé rozhodovanie pri hľadaní najlepších možností liečby, ktoré by boli pre ich pacientov najvýhodnejšie.

ON16SI-mednarodna-prisotnost-Krka-prodajnica-e1650614051659_c1640x920

PACIENTOM POSKYTUJEME PRÍSTUP K LIEKOM NA CELOM SVETE

Sme jedným z popredných poskytovateľov generických liekov na trhoch západnej, východnej, strednej a juhovýchodnej Európy a rozširujeme svoje pôsobenie aj na zámorských trhoch – najmä na Strednom a Ďalekom východe, v Afrike, Strednej Amerike a Číne.

V Slovinsku sme vedúcim výrobcom spomedzi všetkých generických spoločností. Zo všetkých liekov predaných v Slovinsku bol každý piaty vyrobený spoločnosťou Krka.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

O NÁS

Neustále upevňujeme svoju pozíciu jednej z vedúcich generických farmaceutických spoločností na svete.

VIAC

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnú a účinnú liečbu pomocou vysokokvalitných produktov.

VIAC

VEDA A TECHNOLÓGIA

Dôvera v lieky spoločnosti Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

VIAC