Inovácia v podobe dvojvrstvových tabliet – menej tabliet, rovnaká účinnosť

Liečba chronických ochorení si často vyžaduje, aby pacienti užívali niekoľko tabliet s rôznymi liečivami súbežne. Dvojvrstvové tablety sa uprednostňujú v prípadoch, keď sú liečivá nekompatibilné z dôvodu rozdielnych chemických a/alebo fyzikálnych vlastností. Dvojvrstvová tableta je pevná lieková forma, ktorá umožňuje oddelenie zložiek, a tým primeranú stabilitu alebo kvalitu výrobku. To umožňuje pacientom užívať jednu tabletu, čo výrazne uľahčuje liečbu.

Zavedením kombinácií fixných dávok viacerých liečiv v jednej liekovej forme uľahčujeme pacientom liečbu. Týmto spôsobom dosahujeme optimálny výsledok liečby, ktorý nepochybne zlepšuje kvalitu života pacientov. Znižuje sa aj vplyv na životné prostredie, pretože kombinácia viacerých účinných látok v jednom lieku vedie k zníženiu množstva odpadu z obalov.

Liek kombinujúci liečivá telmisartan a hydrochlórtiazid v oddelených vrstvách je jedným z liekov spoločnosti Krka vo forme dvojvrstvovej tablety.

dvoslojne tablete

Dvojvrstvové tablety tiež umožňujú kontrolované uvoľňovanie jednej alebo viacerých liečiv.

Liečivo v prvej vrstve sa uvoľňuje okamžite, zatiaľ čo liečivo v druhej vrstve sa uvoľňuje v dlhšom časovom období alebo s oneskorením. Týmto spôsobom sa terapeutická koncentrácia lieku v tele udržiava dlhší čas, čo umožňuje lepší liečebný účinok. Riadené uvoľňovanie umožňuje, aby sa liek užíval len raz denne, čím sa udržiava správna koncentrácia počas 24 hodín.

Výroba dvojvrstvových tabliet predstavuje jedinečnú výzvu. Liečivá v oboch vrstvách sa musia presne dávkovať. Dôležité je aj to, aby nedošlo k fyzickému oddeleniu oboch vrstiev – líšia sa zložením, čo spôsobuje, že sa líšia aj ich fyzikálne vlastnosti.

Slideshow slide 1

Dvojvrstvové tablety

0:20

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Vysokú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť našich liekov zabezpečujeme pomocou najmodernejšej technológie.

VIAC

KVALITA

Záleží nám na kvalite, pretože je dôležitou súčasťou všetkého, čo robíme.

VIAC

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnú a účinnú liečbu pomocou vysokokvalitných produktov.

VIAC