Pracovné oblasti

V spoločnosti Krka chceme počuť názory odborníkov z rôznych oblastí. Na kľúčové pozície hľadáme najmä farmaceutov, chemikov, lekárov, veterinárov, ekonómov a marketérov.

MARKETING

MARKETING


Marketingové oddelenie a naša rozsiahla marketingová a predajná sieť v Slovinsku a v zahraničí pripravujú, riadia a realizujú marketingové aktivity spoločnosti Krka. Týmto spôsobom prispievame k budovaniu značiek spoločnosti Krka.

VIAC
Oddelenie registrácii a farmakovigilancie

Oddelenie registrácii a farmakovigilancie


Oddelenie registrácii a farmakovigilancie dohliada na projekty od vývoja nového výrobku až po jeho povolenie na uvedenie na trh, čím zabezpečuje, aby výrobky spoločnosti Krka mali na trhu konkurencieschopné postavenie.

VIAC

Zamestnanci zdieľajú svoje príbehy

Slide image

JASNA MEŠKO OBRETAN, MARKETING

Ako Brand Manager musím pochopiť trh, preskúmať ho, naplánovať stratégiu značky a vyvinúť propagačné taktiky, aby sa dali prispôsobiť a implementovať na našich trhoch.
Slide image

KATJA ČERPNJAK, NOVÉ PRODUKTY

Naša práca má široký záber, čo znamená, že sa neustále profesijne a osobnostne rozvíjame a máme veľa príležitostí na kariérny rast. Naša práca je tiež interdisciplinárna a tímová; môžem povedať, že si výborne rozumieme.
Slide image

OLIVER TLČIMUKA, MARKETING

Mám vášeň pre objavovanie kreatívnych nápadov a prijímanie nových výziev. Ako skorý osvojiteľ moderných a digitálnych technológií sa snažím držať krok s trendmi v rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví, v ktorom pracujem. Na to, že som súčasťou spoločnosti Krka, ktorá si cení osobný rast, inovatívne myslenie a odhodlanie, som nesmierne hrdý.
Slide image

ALEŠ KAUČIČ, MARKETING

Ako regionálny riaditeľ som zodpovedný za marketingové tímy na všetkých našich trhoch. Moja práca je dynamická a spojená s vysokou mierou zodpovednosti a vyžaduje si proaktívneho, samostatného a ambiciózneho človeka schopného tímovej práce, ktorý je zároveň lídrom a motivátorom.
Slide image

KATJA ŠOPAR, NOVÉ PRODUKTY

Máme spoločnú vášeň pre výskum a neustále zlepšovanie bezpečnosti, kvality a účinnosti liekov spoločnosti Krka. Okrem motivácie, ktorá vyplýva z dobre fungujúceho a zomknutého tímu, nás naše vedenie tiež povzbudzuje k iniciatíve a snahe o pokrok a optimalizáciu práce.
Slide image

ILINA KATSAROVA, Oddelenie registrácii a farmakovigilancie

Ako manažér v spoločnosti Krka Bulharsko som si zvolil kariérnu cestu, ktorá spája moju vášeň pre dokonalosť a môj záujem a znalosti v oblasti regulačných záležitostí.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

PREČO PRACOVAŤ V KRKE?

Stojíme bok po boku, aby sme podporovali prostredie, ktoré je postavené na vzájomnej dôvere, rešpekte, spolupráci a celoživotnom vzdelávaní.

VIAC

PRIDAJTE SA K NÁM

Aktuálne voľné pracovné pozície.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Za úspešných sa môžeme považovať len vtedy, keď má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a komunitu.

VIAC