Strategické riadenie ESG Krka Group je kľúčové k rozpoznaniu vplyvov, rizík a príležitostí v oblasti udržateľnosti, ako aj k ich efektívnemu riadeniu. Zaviazali sme sa dodržiavať vysoko etické normy a normy bezúhonnosti. Rovnosť príležitostí pre všetkých, dodržiavanie právnych noriem a etický prístup k ľuďom a širšej spoločnosti predstavujú základy našej práce.

Poskytujeme udržateľné produkty a služby a predávame ich v súlade s etickými obchodnými a marketingovými postupmi.

V procese posudzovania významnosti sme uznali dve kľúčové oblasti udržateľnosti: správne postupy vedenia a riadenia, bezúhonnosť a transparentnosť.

Správne postupy vedenia a riadenia

Správne postupy vedenia a riadenia


Správne postupy vedenia a riadenia majú zásadný význam pri riešení neustále sa meniaceho podnikateľského prostredia a budúcich výziev a predstavujú pevný základ nášho odolného, vertikálne integrovaného obchodného modelu.

VIAC
INTEGRITA A TRANSPARENTNOSŤ

INTEGRITA A TRANSPARENTNOSŤ


Sme si vedomí svojich povinností a možností pri vytváraní zodpovedného podnikateľského prostredia. Bezúhonnosť a zaviazanosť najvyšším etickým štandardom sú základom našej úspešnej obchodnej histórie.

VIAC

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

STRATÉGIA ROZVOJA

Päťročná stratégia rozvoja Krka Group slúži ako plán našich obchodných príležitostí.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Považujeme sa za úspešných, ak má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločenstvo.

VIAC

NA ZDRAVÍ ZÁLEŽÍ

Naše odborné poradenstvo je zamerané na podporu a zvyšovanie povedomia o dôležitosti zdravého životného štýlu.

VIAC