Päťročná stratégia rozvoja Krka Group slúži ako plán našich obchodných príležitostí. Dosahovanie strategických cieľov meriame na troch úrovniach: na úrovni Krka Group, na úrovni skupín produktov a služieb a úrovni obchodných funkcií.

Stratégiu rozvoja Krka Group pre obdobie 2024-2028 navrhlo predstavenstvo a schválila ju dozorná rada v novembri 2023. Zahŕňa všetky oblasti pôsobenia v rámci Krka Group so zameraním na hlavnú farmaceutickú a chemickú činnosť. Stratégia sa aktualizuje každé dva roky.

NAPREDUJEME S JASNOU STRATÉGIOU, NOVÝMI PRODUKTMI A NOVÝMI TRHMI

Vertikálne integrovaný obchodný model spoločnosti Krka, ktorý sa osvedčil ako odolný a pružný v zložitých trhových situáciách, zostáva jadrom našej stratégie. Naším poslaním je vyvíjať a vyrábať moderné generické lieky, ktoré sa denne používajú na liečbu viac ako 50 miliónov ľudí vo viac ako 70 krajinách sveta. Zameriavame sa na malé molekuly, neustále rozširujeme sortiment našich produktov o inovatívne kombinácie s fixnými dávkami a vstupujeme do nových terapeutických oblastí. Usilujeme sa o rast predaja súčasných aj nových produktov. Všetky procesy v Krka Group sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhodobú ziskovosť, ktorá je nevyhnutná pre ďalší rozvoj spoločnosti. Na výskum a vývoj plánujeme vyčleniť 10 % tržieb.

Aj v nadchádzajúcich piatich rokoch sa chceme zamerať na digitalizáciu zameranú na Shop Order (OS) automatizáciu a optimalizáciu procesov, posilnenie spolupráce v rámci spoločnosti a v celom dodávateľskom reťazci od vývoja, výroby, riadenia kvality, marketingu až po predaj a podporné funkcie a zabezpečenie relevantných údajov a informácií na prijímanie obchodných rozhodnutí.

Máme v úmysle modernizovať kultúru udržateľnosti Krka Group. Integrovať aspekty udržateľnosti do riadenia spoločnosti a obchodných rozhodnutí a mať zodpovednosť voči ekonomike, spoločnosti a prírode vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobíme. Od roku 2022 sa usilujeme o vylepšenie kultúry udržateľnosti Krka Group, prostredníctvom dodatočného zverejňovania informácií v súlade so štandardmi GRI a získaním hodnotenie ESG v roku 2023.

STRATÉGIA ROZVOJA JE ZALOŽENÁ NA POSLANÍ, VÍZII A HODNOTÁCH KRKA GROUP.

Všetky procesy Krka Group sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dlhodobú ziskovosť, ktorá je nevyhnutná pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Hlavné strategické usmernenia do roku 2028

Trhy

Plánujeme posilniť svoju pozíciu jednej z piatich vedúcich generických farmaceutických spoločností na všetkých našich tradičných trhoch v Slovinsku, východnej, strednej a juhozápadnej Európe. To znamená posilnenie našich predajov a trhových podielov, najmä v terapeutických skupinách a molekulách s už silným zastúpením spoločnosti Krka (lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení, centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych porúch a lieky na zmiernenie bolesti) a v oblasti s vysokým potenciálom rastu (diabetes). Máme v úmysle posilniť svoju pozíciu jednej z desiatich najväčších generických farmaceutických spoločností na všetkých západoeurópskych trhoch.

Vďaka nášmu širokému portfóliu produktov a rozsiahlej marketingovej a predajnej sieti na našich tradičných trhoch sme známi ako dodávateľ vysokokvalitných liekov a naša spoločnosť je uznávaná ako bezpečný a stabilný dodávateľ liekov. Keďže naša marketingová a predajná sieť na kľúčových trhoch úspešne funguje, dosahujeme ešte vyšší rast ako samotný trh.

Na štyroch kľúčových trhoch, na ktorých má spoločnosť Krka svoje výrobné závody, sme získali uznanie ako domáci výrobca. To nám dáva dôležitú konkurenčnú výhodu, najmä v Ruskej federácii, kde zvyšujeme naše výrobné kapacity.

Na zámorských trhoch plánujeme predávať naše produkty pod vlastnými značkami prostredníctvom partnerskej siete vytvorenej s tretími stranami a prostredníctvom našich vlastných spoločností. V Číne máme v úmysle pokračovať v registrácii liekov, v predajných aktivitách a v získavaní ponúk.

Produkty

Plánujeme zabezpečiť, aby nové a vertikálne integrované produkty tvorili čo najväčší podiel na celkovom predaji popri existujúcom sortimente výrobkov, ktorý sa označuje aj ako “zlatý štandard”.

Ako inovatívna generická spoločnosť sa snažíme vstúpiť do nových terapeutických oblastí a špecializácií a vyvíjať komplexné lieky, vrátane biosimilárnych liekov.

Plánujeme posilniť pozíciu produktov v našich kľúčových terapeutických skupinách: lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení, centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych porúch a liekov proti bolesti.

Do našich skupín antiagregačných, antikoagulačných a onkologických liekov plánujeme pridať nové liečivá.

Plánujeme získať povolenia na uvedenie na trh pre lieky z nášho portfólia na zmiernenie bolesti na všetkých našich kľúčových trhoch.

Do skupiny antidiabetík sme pridali parenterálne liekové formy a tým sme zaviedli pokročilé technológie komplexných peptidových molekúl.

Máme v úmysle rozšíriť náš sortiment liekov bez lekárskeho predpisu, ktorý nepodlieha sezónnym zmenám a rozšíriť sortiment výrobkov, ktoré dopĺňajú naše lieky na lekársky predpis. V oblasti veterinárnych liekov sa chceme zamerať na lieky pre spoločenské zvieratá, ktoré sú najsľubnejšou skupinou produktov pre zdravie zvierat.

Kľúčové strategické ciele do roku 2028

Kľúčové strategické ciele spoločnosti Krka vychádzajú z päťročnej stratégie rozvoja.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

FINANČNÉ SPRÁVY

Finančné správy sú najlepším spôsobom, ako sa dozvedieť o úspešnom príbehu spoločnosti Krka.

VIAC

ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

Ochrana životného prostredia je jednou z našich základných hodnôt.

VIAC

VEDA A TECHNOLÓGIA

Dôvera v lieky spoločnosti Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

VIAC