Distribúcia produktov

ZT12SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-distribucija-izdelkov-c1530x830-M10

Dodržiavame správne distribučné postupy pre liečivá a hotové výrobky. Máme vlastnú marketingovú a predajnú sieť, rozsiahle skladové kapacity a efektívny logistický systém. Naše výrobky sú k dispozícii zákazníkom na celom svete, od Lisabonu po Vladivostok a od Severného mysu po mys Dobrej nádeje. Dbáme na to, aby boli naše lieky vždy dostupné na pultoch lekární.

70+
krajín sveta
prijíma dodávky našich liekov
11 000
zásielok
ročne vybavených v súlade so smernicami na ochranu životného prostredia