Zaväzujeme sa neustále znižovať náš vplyv na životné prostredie a efektívne hospodáriť s prírodnými zdrojmi a energiou.

Týmto spôsobom zabezpečujeme zdravé životné prostredie pre našich zamestnancov, širšiu spoločnosť a budúce generácie. Náš vplyv na životné prostredie riadime v rámci kľúčových tém udržateľnosti:

  • Riadenie uhlíkových emisií
  • Nakladanie s odpadom
  • Efektívne využívanie energie a prírodných zdrojov
  • Nakladanie s nebezpečným materiálom
  • Riadenie životného cyklu výrobkov

Úspechy

Ochrana životného prostredia
12 mil.
EUR na ochranu životného prostredia
45 000 t
menej nepriamych emisií
94%
celkového množstva odpadu odovzdaného na spracovanie alebo energetické zhodnotenie

Údaje za rok 2023.

STRATÉGIA, ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA A CIELE

STRATÉGIA, ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA A CIELE


Definícia zodpovednosti voči prírodnému prostrediu je súčasťou našej environmentálnej a energetickej politiky; zaviazali sme sa starať o životné prostredie v súlade s požiadavkami normy ISO 14001.

VIAC
PRÍRODNÉ ZDROJE

PRÍRODNÉ ZDROJE


Zaviazali sme sa k udržateľnej spotrebe prírodných zdrojov. Prostredníctvom rôznych projektov, aktivít a zapojením všetkých zamestnancov tieto výzvy úspešne riešime.

VIAC
VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Naša činnosť má vplyv na ľudí, komunitu a prírodné prostredie. Využívame udržateľné riešenia, aby sme znížili ich vplyv a zabezpečili zdravé životné prostredie pre zamestnancov a širšiu komunitu.

VIAC

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Uvedomujeme si náš spoločenský a ekonomický vplyv a dlhodobý vplyv spoločenského prostredia na našu činnosť.

VIAC

VEDA A TECHNOLÓGIA

Dôvera v lieky spoločnosti Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

VIAC

NA ZDRAVÍ ZÁLEŽÍ

Naše odborné poradenstvo je zamerané na podporu a zvyšovanie povedomia o dôležitosti zdravého životného štýlu.

VIAC