Marketing

Marketingové oddelenie a naša rozsiahla marketingová a predajná sieť v Slovinsku a v zahraničí pripravujú a realizujú marketingové aktivity, ktoré prispievajú k etablovaniu značiek spoločnosti Krka.

Z34SI-zaposlitev-podrocja-dela-marketing-Krka-zaposlitev-marketing-c1640x920_M21-new

Pripravujeme globálne identity značiek, kľúčové posolstvá, materiály a nástroje, aby sme zabezpečili, že naše značky budú na trhoch jednotne rozpoznateľné. Zdravotníckym pracovníkom poskytujeme aktuálne a objektívne informácie o našich liekoch na predpis a možnostiach ich liečby. Laickú verejnosť informujeme o našich výrobkoch, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, a zvyšujeme povedomie o význame zdravia a zdravotnej starostlivosti.

Predávame viac ako 1100 vlastných značiek.

Získajte informácie o práci v marketingu priamo od našich zamestnancov spoločnosti Krka

JASNA MEŠKO OBRETAN

JASNA MEŠKO OBRETAN


Brand Manager musí pochopiť trh, preskúmať ho, naplánovať stratégiu značky a vypracovať propagačné taktiky tak, aby ich bolo možné prispôsobiť a implementovať na našich trhoch.

VIAC
OLIVER TLČIMUKA

OLIVER TLČIMUKA


Počas mojej cesty v Krke som sa stretol s mnohými zmenami, víťazstvami a pádmi, ale práve to ma motivuje – zmena. Taktiež mňa baví objavovať kreatívne nápady a prijímať nové výzvy. Ako povedal Hérakleitos: “Zmena je jedinou konštantou v živote,” a ja s ním bezvýhradne súhlasím.

VIAC
ALEŠ KAUČIČ

ALEŠ KAUČIČ


Ako marketingový manažér centrály pre túto oblasť som zodpovedný za marketingové tímy na niektorých našich trhoch. Moja práca je dynamická a spojená s vysokou mierou zodpovednosti a vyžaduje si proaktívneho, samostatného a ambiciózneho človeka schopného tímovej práce, ktorý je zároveň lídrom a motivátorom.

VIAC

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

PREČO PRACOVAŤ V KRKE?

Stojíme bok po boku, aby sme vytvorili prostredie založené na vzájomnej dôvere, rešpekte, spolupráci a celoživotnom vzdelávaní.

VIAC

PRIDAJTE SA K NÁM

Aktuálne voľné pracovné pozície.

VIAC

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečné a účinné ošetrenie pomocou vysokokvalitných produktov.

VIAC