Vedenie spoločnosti Krka sa spolieha na odhodlanie, zodpovednosť a jasnú víziu, aby viedlo zamestnancov k plneniu cieľov a poslania spoločnosti. Komplexné obchodné procesy riešime transparentným spôsobom, ktorý si vyžaduje úzku a intenzívnu spoluprácu zamestnancov.

Riadenie spoločnosti Krka je založené na dvojstupňovom systéme. Spoločnosť riadi predstavenstvo, zatiaľ čo jej činnosť kontroluje dozorná rada. Správa a riadenie spoločnosti vychádza z právnych predpisov Slovinskej republiky, slovinskej a medzinárodnej správnej praxe, verejne dostupnej Politiky správy a riadenia spoločnosti a jej interných pravidiel.

Jože
Colarič

President of the Management Board and CEO

Dr. Aleš
Rotar

Member of the Management Board and Director of Pharmaceutical Development and Production

Dr. Vinko
Zupančič

Member of the Management Board and Director of API Development, Production and Supply

David
Bratož

Member of the Management Board

Milena
Kastelic

Member of the Management Board – Worker Director; Deputy Director of Pharmaceutical Production in charge of the corresponding segment

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

STRATÉGIA

Päťročná stratégia rozvoja Krka Group slúži ako plán našich obchodných príležitostí.

VIAC

MEDZINÁRODNÉ ZASTÚPENIE

Naše produkty sú dostupné po celom svete.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Zaväzujeme sa neustále znižovať náš vplyv na životné prostredie a efektívne hospodáriť s prírodnými zdrojmi a energiou.

VIAC