Analýzy a výskum

Počas celého vývoja vykonávame analytický výskum a hodnotenia, aby sme zabezpečili, že naše lieky budú zodpovedať najvyšším štandardom kvality. Rovnaké normy kvality uplatňujeme na celý proces vývoja, od surovín až po hotové produkty.

Analytické metódy, ktoré sú výsledkom našich vlastných inovácií a poznatkov, sú základom vývoja a  životného cyklu liečiva a hotových produktov. Pomáhajú nám získavať informácie dôležité pre vývoj a kontrolu kvality. Používame ich na zabezpečenie kvality všetkých surovín, medziproduktov a hotových produktov vo všetkých fázach výskumu, vývoja a výroby a na preukázanie kvality pri uvedení výrobku na trh.

Neustále zdokonaľujeme naše analytické znalosti a zavádzame rôzne nové analytické techniky a metodiky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je spolupráca s úradmi, univerzitami a špecializovanými spoločnosťami.

Moderné analytické techniky nám pomáhajú vyvíjať najmodernejšie generické lieky s pridanou hodnotou, s ktorými vstupujeme na trhy ako prvý výrobca generík. Vyrábame lieky porovnateľné s originálnymi liekmi v mnohých kvalitatívnych parametroch a často ich prekonávame.

Analizne tehnike in raziskave

Najmodernejšie analytické techniky

Naše najmodernejšie vybavenie nám umožňuje používať pokročilé analytické techniky, ktoré podporujú najnáročnejšie vývojové projekty. Dokážeme určiť a vyhodnotiť kľúčové parametre, ktoré definujú bezpečnosť, kvalitu a účinnosť našich výrobkov.

Pomocou in vitro vyhodnotenia uvoľňovania účinnej látky zabezpečujeme vhodné uvoľňovanie in vivo a optimálny účinok našich liekov. Mikroskopické a spektroskopické analýzy nám umožňujú nahliadnuť do jadra vyrábaného lieku na úrovni nanometrov a pozorovať jednotlivé zložky, ktoré tvoria naše lieky. Pomocou najmodernejších chromatografických techník dokážeme pokryť celé spektrum, od stanovenia obsahu účinnej látky až po detekciu nečistôt a stopových množstiev na úrovni častíc na miliardu. Koncentrácie liečiva v biologických materiáloch sa vyhodnocujú v najmodernejšom bioanalytickom laboratóriu.

Dodržiavame najprísnejšie bezpečnostné limity, aby sme zabezpečili najvyššiu čistotu našich liečiv a hotových produktov. Dodržiavame medzinárodné smernice a využívame znalosti našich odborníkov, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. S ohľadom na etické aspekty vývoja liekov vykonávame analýzy in silico a in vitro a vyhýbame sa pritom štúdiám na zvieratách (toxikologické štúdie in vivo).

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnú a účinnú liečbu pomocou vysokokvalitných produktov.

VIAC

O NÁS

Neustále upevňujeme svoju pozíciu jednej z vedúcich generických farmaceutických spoločností na svete.

VIAC

KARIÉRA

Zamestnanci spoločnosti Krka vytvárajú dynamické a na rozvoj orientované prostredie, v ktorom môžu mladí ľudia získať cenné skúsenosti a zručnosti.

VIAC