Inovatívny systém riadeného osmotického uvoľňovania (OROS)

Liek spoločnosti Krka obsahujúci liečivo paliperidón na liečbu schizofrénie využíva technológiu osmotickej pumpy. Tá zabezpečuje reprodukovateľné a presne definované uvoľňovanie účinnej látky a umožňuje, aby sa liek užíval len raz denne. Táto inovatívna lieková forma zabezpečuje malé kolísanie množstva liečiva v tele, čo výrazne zlepšuje výsledok liečby.

Osmóza je prirodzený jav

Osmotická pumpa využíva prirodzený proces nazývaný osmóza, ktorý je nevyhnutný pre fungovanie buniek v tele. Slovo osmóza je odvodené od gréckeho slova pre tlak a znamená usmernený prechod rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu. Táto membrána je priepustná pre rozpúšťadlo, ale nie pre látky rozpustené v samotnom rozpúšťadle. Rozpúšťadlo prechádza do membrány z časti, kde je podiel rozpustených látok nižší, do časti, kde je ich podiel vyšší.

Osmóza funguje aj v tablete

Tableta s riadeným osmotickým uvoľňovaním má oveľa komplexnejšie zloženie ako bežná tableta. Jadro tablety je dvojvrstvové a obklopené povlakom, ktorý tvorí polopriepustnú membránu. Pre tento účinok sú rozhodujúce dva otvory v hornej časti tablety, cez ktoré sa účinná látka uvoľňuje v dôsledku zvýšeného tlaku.

Osmoza

Osmoticky riadená tableta má oveľa komplexnejšie zloženie ako bežná tableta. Jadro tablety je dvojvrstvové a obalené filmom s polopriepustnou membránou. Pre toto pôsobenie sú kľúčové dva otvory v hornej časti tablety, cez ktoré sa vplyvom zvýšeného tlaku uvoľňuje účinná látka.

INOVATÍVNA LIEKOVÁ FORMA

umožňuje užívať liek len raz denne.

Po vytvorení jadra sa tableta potiahne polopriepustnou membránou a pomocou lasera sa vyvŕtajú otvory s priemerom menším ako 1 mm. Tým sa zabezpečí presné a reprodukovateľné uvoľňovanie účinnej látky.

Slideshow slide 1

Tablety s riadeným osmotickým uvoľňovaním

0:19

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Naše lieky vznikajú v najmodernejších výskumných a vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

VIAC

KVALITA

Naše výrobky a služby sú známe vysokými štandardmi kvality vo všetkých častiach sveta.

VIAC

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnú a účinnú liečbu pomocou vysokokvalitných produktov.

VIAC