Zdravie je cieľom našej činnosti. Zdravie je naším poslaním, ktoré napĺňame ponukou širokej škály kvalitných a cenovo dostupných výrobkov, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí a pomáhajú nám zodpovedne spoluvytvárať svet.

Na spokojnosť pacientov a ostatných klientov myslíme od vývoja lieku až po jeho používanie. Vedie nás neustála túžba skúmať a udržiavať vysokú kvalitu vo všetkom, čo robíme. Pomocou nášho vertikálne integrovaného obchodného modelu poskytujeme hodnotu všetkým našim spolupracujúcim stranám zodpovedným a udržateľným spôsobom.

Spôsob spolupráce, ktorým sa riadia naše obchodné rozhodnutia a realizácia našej vízie, je určený našimi hodnotami. Usilujeme sa o vyvážený a udržateľný rozvoj, ktorý prispeje k ochrane zdravia, zachovaniu prírody a rozvoju miestnej komunity.

Naše skúsenosti, inovácie a rešpekt voči všetkým ľudom a životnému prostrediu, nám umožňujú vytvárať nádej a budovať dôveru.

MISIA


ŽIŤ ZDRAVÝ ŽIVOT.

Naše najmodernejšie technológie a know-how umožňujú ľuďom udržiavať a zlepšovať svoje zdravie, ako aj viesť kvalitnejší život.

VÍZIA


NEUSTÁLE UPEVŇUJEME SVOJU POZÍCIU JEDNEJ Z VEDÚCICH GENERICKÝCH FARMACEUTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ NA SVETE.

Vlastný vývoj, medzinárodné kontakty, flexibilita a efektívnosť nám umožňujú naplniť našu víziu, byť dynamickou a inovatívnou generickou farmaceutickou spoločnosťou.

HODNOTY


Vedomosti, kompetencie, inovácie, dobré pracovné návyky a kreativita nám pomáhajú konať rýchlo. Naším cieľom je byť prví. Tento cieľ sledujeme nielen v oblasti predaja, ale aj pri objavovaní nových príležitostí na trhu. Aby sme to dosiahli, skrátili sme dĺžku vývojového procesu, zrýchlili získavanie a prípravu registračnej dokumentácie a usilovali sa o vyváženú výrobu a distribúciu. Rýchle reakcie a schopnosť prispôsobiť sa nám pomáhajú zvládnuť všetky prekážky, ktoré predstavujú rôzne marketingové a legislatívne požiadavky. Dôveru našich partnerov získavame a udržiavame flexibilnými riešeniami.

Zamestnanci spoločnosti Krka podporujú dobré vzťahy. Tie nám umožňujú udržiavať rešpektujúci prístup k našim partnerom: odberateľom, dodávateľom, majiteľom a všetkým ostatným, s ktorými zdieľame naše prostredie. Len dobré a úprimné medziľudské vzťahy nám umožnia spojiť obchodný úspech s naším poslaním.

Jediný správny spôsob, ako dosiahnuť špičkové výsledky, je usilovať sa o klímu, ktorá podporuje vynaliezavosť a invenciu. Preto povzbudzujeme našich spolupracovníkov, aby prezentovali svoje nápady a následne ich realizovali. Povzbudzujeme našich zamestnancov, aby hľadali nové spôsoby, ako dosiahnuť spokojnosť zákazníkov. Zadané úlohy plníme podľa svojich najlepších schopností. Usilujeme sa o to, aby sme boli čo najefektívnejší a najrýchlejší.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

STRATÉGIA ROZVOJA

Päťročná stratégia rozvoja Krka Group slúži ako plán našich obchodných príležitostí.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Považujeme sa za úspešných, ak má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločenstvo.

VIAC

ZODPOVEDNÉ RIADENIE

Zaviazali sme sa dodržiavať vysoko etické normy a normy bezúhonnosti.

VIAC