Bez duševného zdravia nie sme zdraví.

Depresia, úzkosť, záchvaty paniky, schizofrénia, demencia a Parkinsonova choroba postihujú milióny ľudí na celom svete. Títo pacienti nedokážu normálne fungovať, nedokážu čeliť každodenným výzvam, ani efektívne riešiť najjednoduchšie problémy. S postupujúcim ochorením potrebujú správnu odbornú pomoc a liečbu.

V súčasnosti sú ochorenia centrálneho nervového systému druhou najčastejšou príčinou chorobnosti a odborníci predpokladajú, že počet postihnutých ľudí bude v budúcnosti stále narastať. Stresujúci a rýchly životný štýl môže ďalej prispievať k zvyšujúcemu sa výskytu týchto ochorení.

V spoločnosti Krka chceme pomáhať, ako najlepšie vieme a preto skúmame a vyvíjame bezpečné lieky pre našich pacientov.

55+
Viac ako 55 rokov liečby
ochorení centrálneho nervového systému
29
29 produktov spoločnosti Krka
je zameraných na najčastejšie ochorenia centrálneho nervového systému
3+
Viac ako 3 milióny pacientov
s duševnými poruchami môže žiť lepší každodenný život

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

KLINICKY OVERENÉ

Kvalita, bezpečnosť a účinnosť výrobkov Krka boli klinicky overené v mnohých klinických štúdiách.

VIAC

NA ZDRAVÍ ZÁLEŽÍ

Naše odborné poradenstvo je zamerané na podporu a zvyšovanie povedomia o dôležitosti zdravého životného štýlu.

VIAC

VEDA A TECHNOLÓGIA

Dôvera v lieky spoločnosti Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

VIAC