Príbeh spoločnosti Krka sa začal v roku 1954, keď Boris Andrijanič založil farmaceutické laboratórium Krka v Novom meste v Slovinsku.

Vďaka stabilnému rastu predajov, investíciám, mnohým vývojovým projektom a dobrým obchodným výsledkom sme sa stali jednou z popredných generických farmaceutických spoločností na svete.

FARMACEUTICKÁ VÝROBA SA ZAČALA V DVOCH MALÝCH LABORATÓRIÁCH

Farmaceutické laboratórium Krka v Novom meste bolo založené 23. apríla 1954. Pravidelná výroba sa začala na jeseň toho istého roku v dvoch malých laboratóriách a vo výrobných a baliacich priestoroch v centre Nového mesta. Už o päť rokov neskôr sa Krka zaradila medzi päť najväčších farmaceutických spoločností v bývalej Juhoslávii. V šesťdesiatych rokoch sa výroba presťahovala do závodu Ločna v Novom meste. Zmena stratégie, t. j. nahradenie licencovaných výrobkov vlastnými inovatívnymi generickými liekmi, určila smerovanie podnikania spoločnosti Krka v nasledujúcich desaťročiach.

1954–1984

Slide image
1954
Farmaceutické laboratórium Krka v Novom Meste vzniklo 23. apríla z iniciatívy Borisa Andrijaniča, riaditeľa Okresnej lekárne v Novom Meste. V roku 1956 bolo laboratórium premenované na Tovarna zdravil Krka.
Slide image
1959
Spoločnosť Krka podala prvú žiadosť o patent na antidiabetikum Tolbusal.
Slide image
1962
V Ločne v Novom meste bol postavený nový výrobný závod s laboratóriami. Naše farmaceutické a iné produkty boli uvedené na zahraničné trhy.
Slide image
1973, 1974
Kúpele Dolenjske Toplice a o rok neskôr aj Šmarješke Toplice prešli pod správu spoločnosti Krka a v spoločnosti sa rozbehol rozvoj kúpeľníctva.
Slide image
1975
Americký úrad pre potraviny a liečivá (FDA) schválil výrobu prvých antibiotík spoločnosti Krka.
Slide image
1981
Vypracovali sme dokumentáciu na schválenie registrácie nášho prvého generického lieku s obsahom nifedipínu, s splnili sme naše strategické rozhodnutie nahradiť licencované produkty vlastnými inovatívnymi generickými liekmi.

NAŠE MEDZINÁRODNÉ PÔSOBENIE SA ROZŠIRUJE

Rozšírili sme našu marketingovú sieť, založili sme prvé dcérske spoločnosti a zastúpenia v zahraničí a zvýšili sme našu vertikálne integrovanú výrobu. V reakcii na spoločenské a politické zmeny sme sa začali orientovať na západoeurópske trhy. V polovici 90. rokov sa viac ako 70 % našich výrobkov vyvážalo. Spoločnosť Krka sa stala globálnym hráčom s viac ako 4 500 zamestnancami, novými výrobnými závodmi v Slovinsku, Poľsku a Ruskej federácii a 28 dcérskymi spoločnosťami a zastúpeniami v zahraničí.

1985–2004

Slide image
1985
Rada zamestnancov vymenovala Miloša Kovačiča za nového predsedu správnej rady.
Slide image
1988
Spoločnosť Krka získala registráciu lieku Enap, antihypertenzívneho lieku, ktorý sa stal európskym štandardom a bol vlajkovou loďou spoločnosti Krka mnohé desaťročia.
Slide image
1989
Omeprazol znamenal novú éru v liečbe ochorení súvisiacich so zvýšenou sekréciou žalúdočnej kyseliny. Spoločnosť Krka bola jednou z prvých farmaceutických spoločností, ktoré túto novú molekulu sprístupnili lekárom.
Slide image
1989, 1990
Boli sme držiteľmi rozhodnutí na uvedenie na trh pre viac ako 100 liekov vo viac ako 250 liekových formách.
Slide image
1995
Bolo otvorené naše prvé zariadenie na vývoj a kontrolu kvality, čo znamenalo rozhodujúci posun smerom k vývoju vlastných generických liekov.
Slide image
1996
Na trh sme uviedli Holetar, náš prvý liek na zníženie hladiny cholesterolu. Podporili sme používanie medzinárodných usmernení pre liečbu zvýšenej hladiny cholesterolu a naďalej v tom pokračujeme.
Slide image
1996, 1997
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto sa stala najväčšou akciovou spoločnosťou v Slovinsku s viac ako 90 000 akcionármi. Akcie spoločnosti Krka boli kótované na burze cenných papierov v Ľubľane.
Slide image
2001
V Poľsku bolo otvorené nové výrobné a distribučné centrum, ktoré bolo prvým závodom spoločnosti Krka mimo Slovinska.
Slide image
2001
Získali sme povolenie na uvedenie trh pre losartan, naše prvé liečivo zo skupiny liekov známych ako sartany. Nasledovali ďalšie sartany, napríklad valsartan a telmisartan. Sartany a ich kombinácie s inými liečivami znižujúcimi krvný tlak sú jednou z kľúčových skupín liekov na zníženie krvného tlaku.
Slide image
2002
V našom hlavnom výrobnom závode v Ločne v Novom Meste sme otvorili závod Notol. Tento závod bol v tom čase najväčším investičným projektom, ktorý priniesol výrazné zvýšenie výrobnej kapacity.
Slide image
2003
V Ruskej federácii bol otvorený najmodernejší závod na výrobu pevných liekových foriem Krka-Rus.

ZABEZPEČENIE VYSOKEJ POZÍCIE MEDZI POPREDNÝMI GENERICKÝMI FARMACEUTICKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Spoločnosť Krka je jednou z popredných svetových generických farmaceutických spoločností, ktorá sa zameriava na generické lieky na predpis predávané pod vlastnými názvami. Neustále investície do výskumu a vývoja vedú k novým produktom, ktoré sa na celkovom predaji spoločnosti podieľajú viac ako jednou tretinou. Od roku 2013 takmer polovica všetkých zamestnancov spoločnosti Krka pracuje vo viac ako 45 dcérskych spoločnostiach a zastúpeniach v zahraničí, ktoré sú v šiestich predajných regiónoch. Naše produkty sú dostupné na 70 trhoch od Lisabonu po Vladivostok.

2005–súčasnosť

Slide image
2005
Tretí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jože Colarič prevzal vedenie Krky.
Slide image
2005
Skúšobná výroba sa začala v závode Krka Farma v Jastrebarsku v Chorvátsku. Pravidelná výroba sa začala o rok neskôr.
Slide image
2007
Vo výrobnom závode v slovinskej Ločne bola otvorená linka na výrobu liečiv Sinteza 4, čím sa výrazne posilnil vertikálne integrovaný výrobný model spoločnosti.
Slide image
2007
Spojením s nemeckou spoločnosťou TAD Pharma sme vstúpili na najväčší trh v regióne západnej Európy.
Slide image
2010
Tržby z predaja produktov a služieb prekročili 1 miliardu EUR, čo znamenalo, že sme dosiahli kľúčový míľnik v predaji.
Slide image
2010
Udelili sme 40. ceny Krka a získali štátne vyznamenanie Zlatý rad za zásluhy.
Slide image
2012
V apríli sa po prvýkrát uskutočnila naša spoločensky zodpovedná kampaň Týždeň charity a dobrovoľníctva v meste Krka.
Slide image
2013
Náš prvý onkologický liek Meaxin (imatinib) bol uvedený na trh a znamenal vstup spoločnosti do jednej z najrýchlejšie rastúcich terapeutických oblastí.
Slide image
2015
Začala sa výroba v závode Notol 2, najväčšom investičnom projekte spoločnosti Krka, ktorý nám zabezpečil výrobnú kapacitu 5 miliárd konečných produktov ročne.
Slide image
2015
Závod Sinteza 1, ktorý bol otvorený v slovinskom meste Krško, zvýšil našu výrobnú kapacitu liečiv.
Slide image
2017
V meste Ningbo v Číne sme v spolupráci s čínskym partnerom založili spoločný podnik Ningbo Krka Menovo.
Slide image
2018
Slovinský obchodný denník Finance vyhlásil spoločnosť Krka za najlepšiu výrobnú spoločnosť v Slovinsku a udelil nám ocenenie Factory of the Year.
Slide image
2019
Otvoril sa RKC 4, naša kľúčová investícia do výskumu a vývoja v oblasti zabezpečenia kvality na nadchádzajúce roky.
Slide image
2020
Prvýkrát v našej histórii sme dosiahli dva míľniky predaja: 15 miliárd predaných tabliet a kapsúl a tržby vo výške 1,5 miliardy eur.
Slide image
2021
Oslávili sme 50. ročník udeľovania cien Krka vyhlásením najlepších vedeckých prác a získali sme štátne vyznamenanie Order of Merit.
Slide image
2022
Prijatím našej politiky ESG a strategických cieľov ESG sme zlepšili riadenie ESG Krka Group.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

STRATÉGIA ROZVOJA

Päťročná stratégia rozvoja Krka Group slúži ako plán našich obchodných príležitostí.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Považujeme sa za úspešných, ak má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločenstvo.

VIAC

KARIÉRA

Stojíme bok po boku, aby sme vytvorili prostredie založené na vzájomnej dôvere, rešpekte, spolupráci a celoživotnom vzdelávaní.

VIAC