Vyrábame klinicky testované lieky. Štúdie bioekvivalencie sú jedným zo základných míľnikov na ceste od prototypov vytvorených v rámci výskumu a vývoja k liekom vhodným na liečbu.

Meraním koncentrácie liečiv v krvi tieto štúdie potvrdzujú bioekvivalenciu liekov spoločnosti Krka s referenčnými liekmi, čím dokazujú ich porovnateľnú účinnosť a bezpečnosť. Bioanalytické metódy používané v našich najmodernejších a automatizovaných bioanalytických laboratóriách dokážu zistiť aj najnižšie koncentrácie liečiv v biologických materiáloch. Zaviedli sme menej invazívne moderné techniky odberu mikroskopických vzoriek.

Na základe týchto výsledkov získavame povolenia na uvedenie našich liekov na trh.

Spoločnosť Krka je jednou z mála generických farmaceutických spoločností, ktoré vykonávajú klinické štúdie po registrácii lieku. Tieto štúdie poskytujú cenné poznatky o celkovej liečbe – od diagnostiky ochorenia, správneho výberu lieku a dávkovania až po účinnosť našich produktov.

Klinické skúšania

Osvedčená bezpečnosť, kvalita a účinnosť.
150+
klinických štúdií
350 000+
pacientov
27
krajín

Klinické štúdie podporované spoločnosťou Krka významne prispievajú k správnemu a spoľahlivému rozhodovaniu zdravotníckych pracovníkov pri každodennej starostlivosti o pacientov, ako aj k úspešnosti liečby a pokroku v medicíne.

Základom klinických štúdií s liekmi spoločnosti Krka sú vysoké etické normy, platné smernice a predpisy. To nám umožňuje poskytovať zdravotníckym pracovníkom a regulačným autoritám ďalšie údaje o našich liekoch a lepšie porozumieť reálnej klinickej praxi.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

MEDZINÁRODNÉ ZASTÚPENIE

Naše lieky sú dostupné na celom svete.

VIAC

TREAPEUTICKÉ OBLASTI

Získajte viac informácií o našich kľúčových terapeutických oblastiach.

VIAC

VEDA A TECHNOLÓGIA

Dôvera v lieky spoločnosti Krka sa začína v našich vývojových laboratóriách a výrobných zariadeniach.

VIAC