Multimédiá

Tu nájdete fotografie, videoklipy, publikácie a grafiku (logotyp Krka).

Všetky audiovizuálne materiály na webovej stránke Krka sú majetkom spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto. Sú primárne určené na zverejnenie v médiách. Na akýkoľvek typ zverejnenia je potrebné získať súhlas spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto – pre získanie súhlasu sa obráťte na naše oddelenie pre styk s verejnosťou.

KRKA V SLOVINSKU

Novo mesto, Slovinsko
Novo mesto, výrobný závod v Bršljin
Novo mesto, zariadenie na spracovanie odpadu
Novo mesto, API R&D – Synthesis 4

Novo mesto, výskumné a kontrolné centrá
Novo mesto, farmaceutická výroba, výrobný závod Notol 2
Krško, API R&D – Synthesis 1
Ljutomer, výrobný závod

Šentjernej, výrobný závod Beta

VýROBNé A DISTRIBUčNé CENTRá MIMO SLOVINSKA

Ruská federácia
Poľsko
Chorvátsko

Nemecko

MANAŽEMENT

Správna rada

TERME KRKA

Logotyp spoločnosti Krka je ústredným prvkom vizuálnej identity spoločnosti. Priamo reprezentuje spoločnosť, jej zamestnancov a globálnu značku. Musí sa používať v súlade s predpismi a v schválených formátoch.

Pokyny na používanie logotypu

Logomark a logotyp
RGB positive.pdf.jpg.eps.ai
CMYK positive.pdf.jpg.eps.ai
PANTONE positive.pdf.jpg.eps.ai
Negative.pdf.jpg.eps.ai
Logotyp a slogan
RGB positive.pdf .jpg.eps.ai
CMYK positive.pdf.jpg.eps.ai
Negative.pdf .jpg.eps.ai

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

O NÁS

Neustále upevňujeme svoju pozíciu jednej z vedúcich generických farmaceutických spoločností na svete.

VIAC

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnú a účinnú liečbu pomocou vysokokvalitných produktov.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Považujeme sa za úspešných, keď má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a tiež na komunitu.

VIAC