Spoločnosť Krka sa stala synonymom kvality, pretože kvalita je základom, na ktorom vyvíjame a vyrábame naše produkty. Kvalita má strategický význam a je to niečo, čo nám dáva konkurenčnú výhodu.

Kvalita je súčasťou každého aspektu našich liekov počas ich životného cyklu

Lieky najvyššej kvality sú pre všetkých zamestnancov spoločnosti Krka najvyššou prioritou. Lieky starostlivo monitorujeme  počas celého ich životného cyklu – od ich vývoja až po ich uvedenie na trh a ich času použiteľnosti.

Analýzy sú dôležitou súčasťou zabezpečenia kvality. Vykonávame ich v najmodernejších laboratóriách. Kontrolujeme všetky suroviny a hotové výrobky, tie, ktoré sa vyrábajú v spoločnosti Krka, aj tie, ktoré dodávajú naši partneri. Neustále optimalizujeme pracovné procesy a zvyšujeme kapacity laboratórií, aby sme mohli naše výrobky dodávať na trhy včas

Starostlivý výber surovín

Systém kvality sa uplatňuje už pri kontrole surovín používaných pri výrobe hotových výrobkov (liečivá, pomocné látky, obalové materiály). Auditujeme našich dodávateľov a posudzujeme riziká. Suroviny skúmame v kontrolných laboratóriách a zodpovedné osoby posudzujú ich kvalitu a schvaľujú ich použitie vo výrobe.

Výroba pod mikroskopom

Výroba liečiv a hotových liekov prebieha podľa predpísaných postupov, ktoré sa prísne dodržiavajú. Všetky naše výrobné zariadenia a vybavenie sú primerane kvalifikované a náš personál je vysokokvalifikovaný. Dôkladne monitorujeme výrobu každej šarže lieku a kontrolujeme všetky príslušné výrobné a analytické dokumenty. Na základe toho môžeme potvrdiť, že naše lieky sa vyrábajú v súlade s predpísanými postupmi a usmerneniami správnej praxe a spĺňajú požiadavky na povolenie na uvedenie na trh.

Posúdenie pred uvedením lieku na trh

AVšetky vyrobené šarže výrobkov sa posudzujú v súlade s normami správnej výrobnej praxe a registračnými požiadavkami. Pri uvoľňovaní jednotlivých šarží na trh ich posudzujú kvalifikované osoby (QP). Pri ich posudzovaní sa zohľadňujú zákony krajín, v ktorých sa naše výrobky uvádzajú na trh. Po potvrdení kvality výrobkov sa uvoľnia skladové zásoby a výrobky sa pripravia na prepravu k veľkoobchodníkom alebo zákazníkom.

Od spätnej väzby k zlepšeniam

Sledujeme spätnú väzbu z našich trhov a bezpečnosť našich liekov pri každodennom používaní a overujeme ich kvalitu počas celej doby skladovania. Naši pacienti sú vždy na prvom mieste, od analýzy ich potrieb počas vývoja našich výrobkov až po monitorovanie ich skúseností, keď ich začnú používať. Týmto spôsobom si udržiavame ich dôveru, pretože zostávame jedným z popredných výrobcov generických liekov na svete. Starostlivosť o bezpečnosť a kvalitu produktov sa nikdy nekončí.

Pokračujte v prezeraní

Multiparty banner 1

MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Vysokokvalitné lieky s testovanými účinnými látkami sú výsledkom interdisciplinárnych znalostí, moderných laboratórií a vyspelých výrobných zariadení.

VIAC

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnú a účinnú liečbu pomocou vysokokvalitných produktov.

VIAC

UDRŽATEĽNOSŤ

Považujeme sa za úspešných, ak má náš úspech pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločenstvo.

VIAC