Kontrola kvality

ZT15SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-kontrola-kakovosti-c1530x830-M10

Každý liek spoločnosti Krka prechádza počas svojho životného cyklu viacerými postupmi zabezpečenia kvality. Na náš systém riadenia kvality dohliadajú certifikačné orgány, ako aj kontroly vykonávané domácimi a zahraničnými kontrolnými orgánmi, interné audity a audity našich partnerov. To nám umožňuje získať príslušné certifikáty a povolenia na uvedenie nových výrobkov na trh.