Výdaj liekov a ich používanie

ZT14SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-izdajanje-uporaba-zdravil-c1530x830-M10

Všetky naše lieky prechádzajú klinickými skúšaniami, ktoré vykonávajú nezávislé inštitúcie a výskumníci – počas ich vývoja, ako aj po ich uvedení na trh. Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť ich bezpečnosť a účinnosť. Našou hlavnou zásadou je poskytovať spoľahlivú podporu zdravotníckym pracovníkom a pacientom. Neustále máme k dispozícii niekoľko tisíc odborníkov s objektívnymi informáciami o našich výrobkoch a možnostiach liečby, aby sme zabezpečili správne rozhodnutia pri liečbe každého pacienta.

5
kľúčových produktov
s ročným objemom výroby viac ako 1 miliarda tabliet
100+
miliónov ľudí
sa každý deň lieči našimi liekmi