16. 5. 2024

Spoločnosť Krka oznámila obchodné výsledky za prvý štvrťrok 2024

2 min. čítania

V prvom štvrťroku 2024 dosiahla skupina Krka tržby vo výške 486,1 milióna EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %, a čistý zisk vo výške 98,8 milióna EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 11 %. Dozorná rada spoločnosti Krka včera na svojom riadnom zasadnutí prerokovala správu o hospodárení skupiny Krka a spoločnosti Krka za 1. štvrťrok 2024.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jože Colarič vysvetlil: “23. apríla uplynulo sedem desaťročí od chvíle, keď odvážna vízia, kreativita a entuziazmus vyniesli Krku, farmaceutickú spoločnosť z Nového Mesta v Slovinsku, na mapu. Mnohé generácie zamestnancov si počas týchto rokov osvojili rovnaké hodnoty – rýchlosť a flexibilitu, partnerstvo a dôveru, kreativitu a efektívnosť – vďaka ktorým sa spoločnosť Krka stala jednou z popredných generických farmaceutických spoločností na svete. S rovnakým elánom a spoločenskou zodpovednosťou budeme fungovať aj v budúcnosti. V prvom štvrťroku 2024 sme dosiahli doteraz najvyššie tržby a čistý zisk. Zisk pred úrokmi a zdanením zostal vysoký. Spoločnosť Krka generuje robustný peňažný tok z prevádzkových činností, ktorý je pohodlným zdrojom financovania našich prevádzkových záväzkov a investícií, a realizuje dlhodobú dividendovú politiku. Dozorná rada a predstavenstvo navrhli, aby akcionári spoločnosti Krka dostali za rok 2023 dividendu vo výške 7,50 EUR brutto na akciu, čo predstavuje 13,6 % nárast oproti minulému roku. Akcionári budú o tomto návrhu hlasovať na 30. riadnom valnom zhromaždení 11. júla 2024. Spoločnosť Krka je stabilná, naša stratégia je rozhodná, máme znalosti, vytrvalosť a jasnú víziu, čo je výborné východisko do budúcnosti. Som rád, že si to uvedomujú aj naši akcionári.

Najdôležitejšie finančné údaje skupiny Krka

tisícoch EURJanuár-Marec 2024Január-Marec 2024Index
Výnosy486 145458 184106
– Z týchto výnosov zo zmlúv so zákazníkmi (výrobky a služby)484 104456 253106
Hrubý zisk279 941279 595100
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA)138 468146 19295
Prevádzkový zisk (EBIT)114 188120 09495
Zisk pred zdanením (EBT)118 644106 520111
Čistý zisk98 77289 011111
Výdavky na výskum a vývoj46 86443 914107
Investície26 99621 843124

Výkonnostné ukazovatele

Január-Marec 2024Január-Marec 2023
Hrubá zisková marža57,6%61,0%
EBITDA marža28,5%31,9%
EBIT marža23,5%26,2%
EBT marža24,4%23,2%
Čistá zisková marža (ROS)20,3%19,4%
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)17,7%16,4%
Rentabilita aktív (ROA)14,1%13,1%
Pasíva/kapitál0,2560,250
Výdavky/príjmy na výskum a vývoj9,6%9,6%

Predaje

Predaj produktov a služieb podľa regiónov

      Región Slovinsko,6.2
Región Juhovýchodná Európa,14.3
Región Východná Európa,32.3
Región Stredná Európa,24.1
Región Západná Európa,19.2
Región Zámorské trhy,3.9