6. 6. 2024

Zamestnanci – naše silné korene a pevný základ

4 min. čítania

Tradičný Deň udeľovania cien Krka je najprestížnejším podujatím spoločnosti Krka, ktoré dokazuje, že zamestnanci Krka po celom svete bez ohľadu na jazyk, ktorým hovoria alebo krajinu, kde žijú, zdieľajú spoločné poslanie a hodnoty. Každý rok nám pripomína, akí dôležití sú zamestnanci Krky, pretože práve oni pomáhajú budovať firemnú kultúru ako aj napĺňať ciele spoločnosti svojimi zručnosťami, nasadením, obetavosťou a zanietením. Tohtoročné podujatie bolo mimoriadne unikátne vzhľadom na 70. výročie založenia spoločnosti Krka. Hlavný ceremoniál v Otočci vyjadril uznanie zamestnancom Krky, ktorých lojalita, oddanosť, vynaliezavosť a úspechy výrazne prispeli k úspešnému rozvoju Krky. Plakety a ocenenia boli odovzdané zamestnancom oslavujúcim pracovné jubileá, najlepším zamestnancom a najlepším manažérom.

KRKA-podelitev-Krkinih-priznanj-31-5-2024-jubilanti-40-let

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Krka Jože Colarič poďakoval zamestnancom za ich prínos k rozvoju spoločnosti Krka: „Jubileum 70-tka Krka neznamená len počet rokov. Predstavuje naše silné korene, náš pevný základ,  všetko, čo sme a kam smerujeme. Je základom pre dnešok a zajtrajšok. Považujem vás všetkých za dôležitých. Vás, ktorí pracujete vo výskume a vývoji, vás, ktorí pracujete na nových produktoch a technológiách alebo ktorí získavate povolenia na uvedenie na trh. Práve s vami a vďaka vám dokážeme zabezpečiť širokú škálu osvedčených produktov, dopĺňať nové produkty a vstúpiť do nových terapeutických oblastí. Dôležití ste vy, ktorí zabezpečujete dostupnosť produktov Krka, ich vysokú kvalitu, potrebné zásobovanie a dostupnosť. Veľkou výhodou Krky je aj naša rozvinutá marketingovo-predajná sieť. To platí aj pre celý dodávateľský reťazec, inžinierstvo s technickými službami, informačné technológie, manažment služieb spoločnosti, financií, ľudských zdrojov a všetky ďalšie oddelenia spoločnosti Krka, ktoré zabezpečujú hladký chod našich operácií. Nezabúdajme ani na našich zamestnancov v Terme Krka, ktorí sa snažia, aby sa naši hostia cítili čo najlepšie. Všetci spolu pomôžme nášmu poslaniu obehnúť svet a napokon sa vrátiť domov – v podobe dobrých obchodných vzťahov a výsledkov.“ Generálny riaditeľ Colarič poďakoval všetkým oceneným účastníkom tohtoročného podujatia v Otočci.

637 zamestnancov oslavuje pracovné jubileum

Pracovná sila Krky neustále rastie. Takmer 13 000 zamestnancov, pracujúcich v 51 spoločnostiach a zastúpeniach v zahraničí, predstavuje srdce a dušu našej spoločnosti. Generácie inovatívnych a kreatívnych zamestnancov podporovali rast spoločnosti Krka počas svojej 70-ročnej existencie, čím sa spoločnosť stala jednou z najväčších a najúspešnejších generických farmaceutických spoločností na svete. Zamestnanci Krky svojou víziou, zanietenosťou a odhodlaním napísali úspešný príbeh, ktorý nás všetkých naďalej vedie a inšpiruje.

Tento rok oslavuje svoje pracovné jubileum 637 zamestnancov spoločnosti Krka, z toho 293 pracovalo pre Krku 10 rokov, 114 – 20 rokov, 101 – 30 rokov, 48 – 35 rokov a 81 pracovalo pre Krku 40 rokov. Pamätné plakety boli odovzdané okrem zamestnancov zo Slovinska aj zamestnancom z Rakúska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Česka, Estónska, Fínska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Kazachstanu, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Mongolska, Čiernej Hory, Poľska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Severného Macedónska, Slovenska, Srbska, Španielska, Ukrajiny a Uzbekistanu.

Najlepší zamestnanci a manažéri

Lojalitu zamestnancov a pozitívnu atmosféru naďalej podporujeme každoročným výberom najlepších zamestnancov a najlepších manažérov – cieľom je odmeňovanie tých výnimočných zamestnancov, ktorí sú zdrojom inšpirácie pre ostatných. Vo výzve na predloženie návrhov zverejnenej v marci bolo prijatých 763 návrhov598 pre najlepších zamestnancov a 165 pre najlepších manažérov. Rozličné komisie následne vybrali 51 najlepších zamestnancov a 18 najlepších manažérov na úrovni každej organizačnej jednotky a 10 najlepších zamestnancov a 5 najlepších manažérov na úrovni spoločnosti Krka Group.

Ocenenia pre najlepších manažérov a najlepších zamestnancov boli udelené aj zamestnancom spoločností a zastúpení v zahraničí. Tým naďalej posilňujeme medzinárodné zameranie spoločnosti Krka a rast našej globálnej obchodnej siete.