7. 6. 2024

Zem, naša budúcnosť

1 min. čítania

Svetový deň životného prostredia, ktorý vedie Program OSN pre životné prostredie (UNEP) od roku 1973, je najväčšou medzinárodnou oslavou venovanou životnému prostrediu. Tento rok je zameraný na hľadanie riešení pre obnovu pôdy, dezertifikáciu a odolnosť voči suchu. Kampaň, pod heslom “Naša pôda. Naša budúcnosť. Sme #GeneráciaObnovy.” zdôrazňuje dôležitosť obnovy degradovaných území na zmiernenie negatívnych dopadov klimatických zmien a význam trvalo udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľný rozvoj je jedným zo základných princípov spoločnosti Krka.

Krka-environment-day-w825

Úspešní môžeme byť považovaní len vtedy, keď má náš úspech pozitívny dopad na životné prostredie a komunitu. Sme odhodlaní neustále znižovať našu environmentálnu stopu a efektívne spravovať prírodné zdroje a energiu. Týmto spôsobom zabezpečujeme zdravé životné prostredie pre našich zamestnancov, širšiu komunitu a budúce generácie. Za posledných päť rokov sme investovali viac ako 50 miliónov eur do ochrany životného prostredia, z toho 10,9 milióna eur v roku 2023. Priame náklady dosiahli 8,1 milióna eur a zahŕňali náklady na vypúšťanie a čistenie odpadových vôd, manažment odpadu, čistenie odpadového vzduchu, znižovanie hluku, monitorovacie náklady, environmentálne poplatky a ďalšie priame náklady na ochranu životného prostredia. Investovali sme 2,8 milióna eur do zariadení a technológií na ochranu životného prostredia, čo prispeje k ďalšiemu znižovaniu nášho environmentálneho dopadu. Aktuálne najväčší environmentálny projekt spoločnosti Krka je výstavba vlastnej biologickej čistiarne odpadových vôd v Kršku, ktorá by mala byť v prevádzke do júna 2025.