Statíny – prečo sa báť pravdy?

4 min. čítania

Lekári im dôverujú, pacienti o nich pochybujú

Počet pacientov, ktorí prestávajú užívať statíny (lieky na zníženie hladiny cholesterolu v krvi), sa zvyšuje. Médiá sú plné príbehov, v ktorých sa tvrdí, že statíny nefungujú, že pacientom neprospievajú a že spôsobujú závažné nežiaduce účinky. Pacient, ktorému lekár predpísal statín, môže stáť pred vážnou dilemou, komu dôverovať.

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a v Európe spôsobujú 4 milióny úmrtí ročne. Zavedenie statínov bolo dôležitým zlomovým bodom, ktorý viedol k veľkému pokroku. Za posledných niekoľko rokov sa výrazne znížila chorobnosť spôsobená kardiovaskulárnymi ochoreniami a výrazne sa zvýšila priemerná dĺžka života. Približne 80 % tohto zlepšenia možno pripísať pokroku dosiahnutému v diagnostike a liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Najdôležitejším faktorom – v ktorom statíny zohrávajú rozhodujúcu úlohu – je zníženie hladiny cholesterolu. (1)

Aká je pravda?

  • Cholesterol – priateľ alebo nepriateľ?
VSVZ51SI-statini-Krka-angel-HDL-vrag-LDL-w1650

Cholesterol je životne dôležitou zložkou všetkých živých organizmov, pretože je nevyhnutnou súčasťou bunkových membrán. Lipoproteín s vysokou hustotou (HDL) je známy ako “dobrý” cholesterol, zatiaľ čo cholesterol s nízkou hustotou (LDL) sa považuje za “zlý” cholesterol. Ten je dôvodom na obavy. Vysoká hladina LDL vedie k tvorbe usadenín, ktoré sa hromadia na stenách ciev a spôsobujú aterosklerózu. (2, 3)

  • Zdravé stravovanie znamená, že sa môžem vyhnúť liekom na zníženie cholesterolu

Najdôležitejším prvým krokom, ktorý treba urobiť pri diagnóze vysokej hladiny cholesterolu, je dodržiavanie zdravého životného štýlu s vyváženou stravou. Nezabúdajte však, že v skutočnosti len zlomok cholesterolu v tele pochádza z potravy, väčšinu produkuje pečeň. (4, 5) To je hlavný dôvod, prečo môžete trpieť vysokým cholesterolom napriek zdravej strave.

  • Infarkt myokardu a cievna mozgovú príhodu si nevyberáte – môžu postihnúť kohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek
VSVZ53SI-statini-Krka-prerez-zila-roka-na-srcu-w1650

Erik má 54 rokov. Nikdy sa príliš nezamýšľal nad kardiovaskulárnymi ochoreniami, kým neprekonal takmer smrteľný infarkt, ktorý zmenil jeho život: “Pred tromi rokmi bola moja bežná denná rutina oveľa energickejšia ako dnes. Mal som prácu plnú zodpovednosti, väčšinu času som trávil na služobných cestách … V ten osudný deň sa mi spočiatku zdalo všetko normálne. S kolegom sme začali pracovať na projekte, dal som mu pokyny a povedal som, že si na chvíľu sadnem … Potom sa všetko zotmelo.” Keď sa prebral, ležal na nemocničnom lôžku. Potreboval chvíľu, aby zistil, čo sa stalo.

  • Liečba statínmi nie je dobrá.

“Klinické dôkazy o úspešnosti liečby sú obzvlášť presvedčivé, keď hovoríme o zvýšenej hladine cholesterolu,” hovorí renomovaný kardiológ Prof. Dr. Ian M. Graham* z Írska.

  • Statíny spôsobujú závažné nežiaduce účinky.

Tak ako každý iný liek, aj statíny spôsobujú nežiaduce účinky, ktoré sú však veľmi zriedkavé a vo väčšine prípadov nie sú nebezpečné.

Podľa profesora Alberica L. Catapana**, kardiológa z Talianska, výhody liečby statínmi prevažujú nad rizikom nežiaducich účinkov.

Viac ako polovica pacientov hospitalizovaných po infarkte myokardu trpí zvýšenou hladinou cholesterolu

Mnohí pacienti majú stále pochybnosti o liečbe statínmi alebo ju dokonca úplne odmietajú. Dôsledky tohto konania sú alarmujúce, pretože si neuvedomujú, že tým zvyšujú svoje šance na budúci infarkt myokardu, mozgovú príhodu alebo dokonca smrť.

Dôvera pacientov v liečbu statínmi je veľmi dôležitá. O používanom lieku by ste sa mali dozvedieť všetko, čo sa dá, a opierať sa o objektívne a reálne klinické údaje.

Zdravotnícki pracovníci na celom svete sa zhodujú, že liečba statínmi je v súčasnosti najúčinnejšou zbraňou proti kardiovaskulárnym ochoreniam.

* Prof. Dr. Ian Maklim Graham je kardiológ, ktorý prednáša farmakológiu kardiovaskulárnych ochorení a preventívnu kardiológiu na Trinity College v Dubline. Je členom Európskej kardiologickej spoločnosti a jedným z kľúčových autorov usmernení o prevencii kardiovaskulárnych ochorení a liečbe dyslipidémie.

** Prof. Dr. Alberico L. Catapano je kardiológ, ktorý prednáša farmakológiu na Milánskej univerzite. Je tiež riaditeľom Centra pre epidemiológiu a preventívnu kardiológiu. Je bývalým prezidentom Európskej spoločnosti pre aterosklerózu a tiež jej váženým členom. Je tiež jedným z hlavných autorov usmernení o liečbe dyslipidémie.

Referencie

  1. Pinto F. Cholesterol and statins: Why fear the truth? ESC [internet]. 2017. [cited 2021 May 19]. Available from: https://www.escardio.org/Education/Practice-Tools/Talking-to-patients/cholesterol-and-statins.
  2. Understanding Cholesterol [database on internet]. United Kingdom: HEART UK – The Cholesterol Charity, 2018 [cited 2021 May 19]. Dostopno na: https://www.heartuk.org.uk/downloads/health-professionals/publications/understanding-cholesterol.pdf.
  3. Cleveland Clinic: Cholesterol: High Cholesterol Diseases [internet]. Cleveland: Cleveland Clinic; 2016 [cited 2021 May 19]. Dostopno na: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/11918-cholesterol-high-cholesterol-diseases.
  4. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk. Atherosclerosis 2020;292: 160-62.
  5. Harvard health publishing. How it’s made: Cholesterol production in your body. [internet]. 2019 [cited 2021 May 19]. Dostopno na: https://www.health.harvard.edu/heart-health/how-its-made-cholesterol-production-in-your-body.