Lieky bez predpisu

Produkty

 1. Bisacodyl-K

  Bisacodyl-K (Poruchy zažívacieho traktu )

  Bisacodyl-K je stimulačné laxatívum, odporúča sa na zmiernenie zápchy a nepravidelnosti vo vyprázdňovaní.
 2. Esozoll 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly (Poruchy zažívacieho traktu )

 3. Nolpaza 20 mg

  Nolpaza 20 mg (Poruchy zažívacieho traktu )

  Nolpaza sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých.
 4. Panzynorm Forte-N

  Panzynorm Forte-N (Poruchy zažívacieho traktu )

  Panzynorm forte–N sa užíva pri poruchách trávenia spôsobených nedostatkom tráviacich enzýmov vylučovaných podžalúdkovou žľazou. Obsahuje vysoko účinné prirodzené pankreatické enzýmy: lipázu, amylázu a proteázu. Tieto látky sa prirodzene uvoľňujú, ak je potrava prítomná v tenkom čreve a pomáhajú rozkladať a tráviť jednotlivé zložky potravy. Lipáza umožňuje trávenie tukov, amyláza trávenie uhľovodíkov a proteáza trávenie bielkovín. Súčasti lieku Panzynorm forte–N sú pôvodom z prasiat a sú veľmi podobné ľudským enzýmom. Tablety majú špeciálnu obalovú vrstvu, ktorá je odolná voči žalúdočnej kyseline. Enzýmy sa preto uvoľňujú v tenkom čreve, kde účinkujú a nahrádzajú tak enzýmy, ktoré chýbajú keď ich podžalúdková žľaza nie je schopná sama produkovať.

Opis lieku slúži len na informačné účely a nepredstavuje reklamu lieku.

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Akékoľvek nežiaduce účinky alebo riziká konzultujte so svojim lekárom.

Hlásenie nežiaducich účinkov
Ak chcete nahlásiť nežiaduci účinok, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár.