Bisacodyl-K (Poruchy zažívacieho traktu )

Bisacodyl-K je stimulačné laxatívum, odporúča sa na zmiernenie zápchy a nepravidelnosti vo vyprázdňovaní.

  • Všeobecné informácie

Opis lieku slúži len na informačné účely a nepredstavuje reklamu lieku.

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Akékoľvek nežiaduce účinky alebo riziká konzultujte so svojim lekárom.

Hlásenie nežiaducich účinkov
Ak chcete nahlásiť nežiaduci účinok, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár.