Nolpaza 20 mg (Poruchy zažívacieho traktu )

Nolpaza sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých.

  • Všeobecné informácie

Opis lieku slúži len na informačné účely a nepredstavuje reklamu lieku.

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Akékoľvek nežiaduce účinky alebo riziká konzultujte so svojim lekárom.

Hlásenie nežiaducich účinkov
Ak chcete nahlásiť nežiaduci účinok, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár.