Foto a video archív

Všetky fotografie na stránkach Krky sú vlastnené spoločnosťou Krka, d. d., Novo mesto. Sú primárne určené na zverejnenie v médiách. Na akékoľvek zverejnenie je potrebné predchádzajúce povolenie spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto. Relevantné povolenie bude vydané oddelením pre styk s verejnosťou.

Výrobné a distribučné centrá v zahraničí

Správna rada a dozorná rada

Video prezentácia Krky