O Krke

Základným predmetom podnikania Krky je výroba a predaj liekov na predpis, liekov bez predpisu a veterinárnych liekov.

Spoločnosť sa zameriava na vývin vlastných kvalitných generických liekov, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu a sú predávané pod vlastnými názvami Krky.