Transparentnosť a vykazovanie

Zaviazali sme sa ku komplexnému a transparentnému vykazovaniu obchodných aktivít spoločnosti a k poskytovaniu úplných, spravodlivých, včasných a relevantných informácií regulačným orgánom, akcionárom, investorom, médiám, analytikom, obchodníkom a širokej verejnosti.

Naše výkazy nie sú založené len na všeobecnej účtovnej závierke. Naše výkazy zahŕňajú aj širšie environmentálne a sociálne aspekty našich obchodných operácií.

Výročné správy (V angličtine)