Zdravotná starostlivosť

Pravidelne poskytujeme odbornej verejnosti všetky relevantné informácie o našich produktoch. Dávame si veľký pozor, aby boli informácie, ktoré slúžia ako základ vhodného a bezpečného používania našich produktov, aktuálne. Naši lekári sú pravidelne školení. Vyvíjame aj moderný digitálny obsah pre odbornú verejnosť. Sme prívrženci a spoluzakladatelia spoločností a združení.

Pri komunikácii s odbornou verejnosťou konáme zodpovedne a v súlade so zákonmi a inými nariadeniami týkajúcimi sa obchodných operácií, vrátane predpisov o marketingu výrobkov a o ochrane osobných údajov, a dodržiavame osvedčené obchodné postupy a Kódexu propagačných aktivít.