Prezentácia spoločnosti

Krka patrí medzi najlepšie generické farmaceutické spoločnosti na svete. Úspešne implementujeme naše stratégie a nasledujeme naše poslanie a víziu vyše 50 rokov. 

Prezentace společnosti KRKA

Predmet podnikania

Predmetom podnikania Krky je výroba a predaj liekov na predpis, liekov bez predpisu a veterinárnych liekov. Aktivity spoločnosti sú doplnené kúpeľnými a turistickými službami.

Trhy

Naše produkty sa predávajú vo vyše 70 krajinách. Ako časť našej stratégie sme si stanovili cieľ vyváženého predaja v piatich oblastiach: Slovinsko, stredná Európa, juhovýchodná Európa, východná Európa, západná Európa a zámorské trhy.

Výskum a vývoj

V Krke vyvíjame inovatívne generické lieky, t.j. generické lieky s pridanou hodnotou, čo sú produkty podľa našich vlastných poznatkov a dávajú našim produktom hlavné výhody roky po uvedení na trh. Všetky naše lieky ponúkajú vysokú kvalitu, účinnosť a bezpečnosť. Naše produkty sú na trhu pod našimi vlastnými názvami.

Kvalita

Ako generický výrobca, Krka je zodpovedná za lieky, ktoré môžu zaujať miesto popri vedúcich farmaceutických spoločnostiach na celom svete v kvalite, bezpečnosti a účinnosti. Kvalita, v najširšom zmysle slova, je vytvorená, udržiavaná a zodpovednosťou všetkých zamestnancov. Systematický prístup Krky prekračuje požiadavky zákazníkov a dosahuje obchodné ciele.   

Investície

Stratégia Krky pre vlastný vývin generických liekov je dosiahnutá investovaním do výskumu a rozvoja a vlastnou výrobou Krky a distribučnými centrami po celom svete.

Starostlivosť o zamestnancov

Obchodný výkon spoločnosti Krka je založený na záväzku a vedomostiach svojich zamestnancov. V spoločnosti Krka sme sa zaviazali k získaniu, motivácii a udržaniu špecializovaného a schopného personálu a budovaniu medzinárodnej firemnej kultúry. Investícia do vedomostí a rozvoj všetkých našich zamestnancov im pomáha patriť medzi najlepších vo svojej oblasti.