Generické lieky

Generické lieky

Čo sú generické lieky?

Generické lieky sú ekvivalentné originálnym liekom, ktorých patentová ochrana exspirovala alebo ktoré žiadnu nemali. Generické lieky obsahujú rovnakú účinnú látku ako originálne lieky. Generické lieky sú rovnocenné originálnym liekom v kvalite, účinnosti a bezpečnosti. Toto bolo potvrdené liečebnou praxou, dokumentáciou na registráciu liekov a výskumom bioekvivalencie. Generické lieky nadobúdajú na dôležitosti na celom svete, pretože ponúkajú rovnakú kvalitu a sú akceptovateľnou alternatívou liečby v porovnaní s originálnymi liekmi.

Generiká Krky ponúkajú pridanú hodnotu

Pokiaľ ide o stratégiu, Krka je v prvom rade generickou farmaceutickou spoločnosťou. Vyvíjame a predávame generické lieky s pridanou hodnotou, t.j. kvalitné produkty za dostupnú cenu, čo spravilo Krku známu v mnohých častiac sveta. 

Naše generické lieky sú založené na vlastných inovatívnych postupoch syntézy alebo izolácie účinných látok a našich vlastných inovatívnych farmaceutických formuláciách. Dnes máme vyše 280 patentov chránených inovácií, ktoré boli vydané v rôznych krajinách Európy, Ameriky a Ázie.

Kvalita, účinnosť a bezpečnosť

Kvalita účinnej látky je overená rozsiahlym testovaním s použitím senzitívnych, dôveryhodných a validovaných analytických metód a pomôcok. Zlepšovaním syntézy a vyhodnocovacieho procesu, generické účinné látky môžu byť vyššej kvality ako účinné látky originálnych výrobcov.

Certifikát vhodnosti (CoS) vydaný European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM) je najvyšším kvalitatívnym štandardom v Európe.  Potvrdzuje, že účinná látka spĺňa európske farmaceutické štandardy. Krka získala tento certifikát pre mnoho účinných látok. 

Generické lieky Krky sú ekvivalentné originálnym liekom. Farmaceutická ekvivalencia je potvrdená in vitro testami a terapeutická ekvivalencia in vivo testami a výskumom bioekvivalencie. V obidvoch prípadoch lieky Krky sú priamo porovnávané originálnym liekom.

Účinnosť a bezpečnosť produktov Krky sú pravidelne overované a potvrdzované v praxi. Rozsiahle klinické skúšania tvoria časť pred registračnej fázy (fáza III) ako aj po-registračné výskumné postupy (fáza IV) a farmaekvivalenčný výskum.