História

História

1954 – 1964

 • Založenie farmaceutického laboratória Krka
 • Založenie výrobnej továrne Krky 
 • Prvý registrovaný patent 
 • Krka sa presúva do nových, súčasných priestorov 
 • Založenie inštitútu rozvoja 
 • Prvý kozmetický produkt
 • Prvý export

 

1965-1974

 • Výstavba novej továrne na farmaceutické účinné látky
 • Získanie novej továrne na výrobu tabliet a filmom obalených tabliet 
 • Výstavba novej továrne na výrobu kvapiek, sirupov a injekcií 
 • Zber a spracovanie liečivých rastlín 
 • Začiatok turizmu a liečebno-turistických zariadení 
 • Udeľovanie prvých ocenení Krky

1975-1984

 • Schválená registrácia americkej FDA na výrobu antibiotík
 • Továreň na farmaceutickú výrobu Dawa začala fungovať v Keni 
 • Fermentačné kapacity sa zvýšili o 50% 
 • Výstavba továrne vyrábajúcej konečné produkty od farmaceutickej účinnej látky
 • Investovanie do zachovania čistých vôd a prostredia
 • Výstavba továrne v Ljutomeru 
 • Investovanie do turisticko-liečebných zariadení

1985-1994

 • Výstavba továrne na izoláciu materiálu
 • Založenie spoločností a pobočiek v zahraničí 
 • Zrýchlenie rozvoja vlastných generických liekov Krky a podnety k spolupráci s vedúcimi medzinárodnými farmaceutickými spoločnosťami
 • Umiestnenie medzi top 7 spoločnosťami a exportérmi 
 • Modernizácia fermentačnej výroby 
 • Bola vybudovaná vysoko kvalifikovaná pracovná sila vďaka projektu rozvoja zamestnancov
 • Zvýšená investícia do výskumu a vývoja

1995-2000

 • Umiestnenie medzi najlepšími farmaceutickými spoločnosťami v strednej a východnej Európe a prienik na trhy západnej Európy
 • Transformácia na akciovú spoločnosť 
 • Investovanie do činností výskumu a rozvoja 
 • Rozšírenie celkového systému riadenia kvality 
 • Ďalšie zlepšenie profesionálnych zručností a kvalifikácie zamestnancov 

2001-2005

 • Dokončenie najnovšej továrne Notol na výrobu tuhých liekových foriem
 • Pridanie nových výskumných a rozvojových kapacít 
 • Rozšírenie výrobno-distribučných centier v zahraničí – výrobné centrá v Poľsku, Chorvátsku a Rusku 
 • Zvýšenie činností na ochranu životného prostredia (ISO 14001) 
 • Primárne zameranie na trhy Európy a strednej Ázie 
 • Rozšírenie marketingovej siete v zahraničí, registrácia spoločností Krka Pharma Dublin Ltd. a Krka Sverige AB, Stockholm 
 • Výstavba Synthesis 4, továreň na výrobu účinných látok
 • bol implementovaný nový SAP informačný systém
 • 50. výročie spoločnosti bolo oslávené slávnostnou akadémiou:  Krka publikovala monografiu spoločnosti s titulom Krka, likovna zbirka ("Krka,  the Art Collection") a monografiu The Story of Krka (Príbeh Krky). 
 • 1. januára 2005 bol vymenovaný nový prezident správnej rady a CEO Jože Colaric s predpokladaným pôsobením na 5 rokov. 
 • Dokončenie výrobného a distribučného centra Jastrebarsko v Chorvátsku. 
 • Krka získala certifikát na systém bezpečnosti potravín (HACPP) a certifikát na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (OHSAS 18001).

2006-2010

 • Rozšírenie siete marketing a predajov
 • Otvorenie továrne na účinné látky Sinteza 4
 • Zavedenie akcií bez menovitej hodnoty (1:10 podiel akcií)
 • získanie ISO/IEC 27001 certifikátu na systém na ochranu informácií
 • Najvyššia národná cena za kvalitu – the Business Excellence Award of the Republic of Slovenia (PRSPO) za rok 2007.
 • Otvorenie novej továrne na výrobu injekčných foriem
 • Nové obchodné centrum pre skladovanie produktov, colné activity a marketingové aktivity v Macedónsku 
 • Vstup do súkromných čínskych farmaceutických a chemických spoločností Zhejiang Menova Pharmaceuticals Co., Ltd., Shanghai a Anhua Menova Pharmaceuticals Co., Ltd., Gvande
 • Kúpenie nemeckej spoločnosti TAD Pharma GmbH Cuxhavna a rakúskej spoločnosti Alternova Arzneimittell GmbH Vienna
 • Rozvoj nových chemických laboratórií

2011–2013

 • Otvorenie modernej továrne na výrobu sirupov
 • Otvorenie továrne na výrobu biocídnych produktov
 • Spustenie solárnej elektrárne
 • Renovácia a zväčšenie skladu pre obalový materiál
 • Otvorenie továrne na výrobu tuhých liekových foriem (OTO)
 • Rozvojové a kontrolné centrum 3
 • Akcie Krky sú obchodovateľné na burze vo Varšave
 • Začiatok výstavby výrobnej továrne Notol – najväčšia investícia v histórii Krky