Identifikačná karta spoločnosti

Údaje o materskej spoločnosti

Materská spoločnosť je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (skrátene Krka, d. d., Novo mesto).

Sídlo spoločnosti Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
Telefón 07 331 21 11
Fax 07 332 15 37
E-mail info@krka.biz
Website www.krka.si
Základný predmet podnikania Production of pharmaceutical preparations
Kód činnosti 21.200
Založená v roku 1954
Registrácia 1/00097/00, Novo mesto District Court
Daňové číslo 82646716
Registrační číslo společnosti 5043611
Základný kapitál EUR 54,732,264.71
Prezident správnej rady a CEO  Jože Colarič
Počet zamestnancov 30. júnu 2014 10.298

Skupina Krka sa skladá z materskej spoločnosti, Krka d. d. Novo mesto, a mnohých zastúpení v Slovinsku a zahraničí. Skupina Krka sa zaoberá vývojom, výrobou, predajom a marketingom humánnych liekov (lieky na predpis a lieky bez predpisu),veterinárnych liekov, liečebných rezortov a turistických služieb. Výroba prebieha v Slovinsku, Poľsku, Rusku, Chorvátsku a Nemecku, zatiaľ čo zastúpenia mimo Slovinska sa zaoberajú marketingom a/alebo predajom produktov.