Investovanie

Stratégia Krky pre vývoj vlastných generických liekov je dosiahnutá investovaním do výskumu a rozvoja kapacity a vlastnej produkcie Krky a distribučných centier po celom svete.

Investovanie

Najdôležitejším výsledkom našich hlavných investičných aktivít v minulom desaťročí bola továreň pre moderné tuhé liekové formy Notol. Továreň má uzatvorený systém výroby s vertikálnym tokom materiálu, vysokou automatizáciou, počítačovým riadením a interným transportom. To zabezpečuje najvyššiu hladinu bezpečnosti výroby a ochranu zamestnancov. Stratégia Krky pre rozvoj vlastných generických liekov je dosiahnutá investovaním do výskumu a rozvoja kapacity a vlastnej produkcie Krky a distribučných centier po celom svete.

Investovanie do Sinteza 4 továrne podporuje model vertikálne integrovanej výroby, ktorý kontroluje celý proces od vývinu surovín a konečných produktov. Továreň je jednou z najväčších svojho druhu v Európe a bola skonštruovaná podľa najnovších technických riešení, GMP a najprísnejších európskych štandardov pre zdravie a bezpečnosť ľudí a prostredia.

Nová továreň chemickej syntézy, ktorá vyrába účinné látky pre vlastné produkty Krky zabezpečuje celkový dohľad nad farmaceutickými zložkami, ktoré tvoria najdôležitejšie časti liekov.

Krka v súčasnosti implementuje veľa projektov pre výrobu finálnych produktov a surovín a modernizáciu infraštruktúry, aby zabezpečila vysoko kvalitnú podporu pre obchodné činnosti celej skupiny.