Misia, vízia, hodnoty

Mise, vize a hodnoty

Misia

Žiť zdravý život.

Našou hlavnou úlohou je umožniť ľuďom viesť zdravý a kvalitný život. Toto dosiahneme pomocou širokej škály našich produktov a služieb – s liekmi na predpis, s liekmi bez predpisu, s kozmetikou a veterinárnymi liekmi a so zdravotno-turistickými službami, s investíciou do ľudí a prostredia a sponzorstvom a darmi.

Vízia

Neustále upevňujeme naše postavenie jednej z vedúcich generických farmaceutických spoločností na svete.

Dosahujeme to vlastným posiľňovaním dlhodobých obchodných spojení a vytváraním partnerstiev v oblasti rozvoja, zásobovania a predaja.

Hodnoty

Rýchlosť a flexibilita

Naše vedomosti, naše schopnosti, naša inovatívnosť, naša produktivita a naša vynachádzavosť nám umožňuje byť rýchlymi. Chceme byť prví. Nie len v predajoch ale aj v objavovaní nových potrieb trhu. Dosiahneme to úspešným skrátením procesu vývoja, rýchlym obstaraním registračnej dokumentácie a našou harmonizovanou výrobou a distribúciou. S našou vnímavosťou a schopnosťou prispôsobiť sa prekonávame prekážky na našej ceste, či už týkajúce sa predaja alebo legislatívne. Dokážeme sa vyrovnať so všetkými výzvami – nezáleží na veľkosti a povahe projektu. Použitím flexibilných riešení si môžeme byť istí, ža naši klienti sa na nás môžu spoľahnúť.

Partnerstvo a dôvera

Krka pomáha vytvárať dobré vzťahy. Usilujeme sa o vzťahy s partnermi založené na dôvere: naši zákazníci, dodávatelia, vlastníci a každý okolo nás. Len dobré otvorené vzťahy nám môžu pomôcť dosiahnuť obchodný úspech a našu základnú misiu.

Kreativita a účinnosť

Jediná skutočná cesta ako dosiahnuť najlepšie výsledky je vytvorením atmosféry, ktorá motivuje našich zamestnancov k inovatívnosti a kreativite. Preto ich podporujeme, aby slobodne rozprávali o ich myšlienkach a ak sa niektoré ukážu ako užitočné pre spoločnosť, podporujeme ich v realizácii. Spolu hľadáme nové cesty na uspokojenie našich zákazníkov.

Plníme naše úlohy tak dobre, ako vieme. Snažíme sa robiť to, čo robíme najlepšie, najúčinnejšie a najrýchlejšie.