Predmet podnikania

Predmetom podnikania Krky je výroba a predaj liekov na predpis, liekov bez predpisu a veterinárnych liekov. Aktivity spoločnosti sú doplnené kúpeľnými a turistickými službami.

Dlhodobá stratégia Krky je založená na vývine a predaji  kvalitných generických liekov, ktoré predáva pod vlastnými názvami, vyrobených z atestovaných účinných látok s použitím pokročilých metód a najnovších technológií. Krka zabezpečuje svojim zákazníkom kvalitné, bezpečné a účinné lieky s pridanou hodnotou.

Lieky na predpis predstavujú najväčšiu časť celkových predajov. Tvorba rozsahu produktov je starostlivo pripravená tak, aby pokryla choroby, ktoré v súčasnosti najčastejšie postihujú ľudí. Preto vyvíjame produkty v štyroch základných oblastiach: kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia tráviaceho traktu a metabolizmu, infekcie a choroby centrálneho nervového systému. Za liekmi na predpis nasledujú v predajoch lieky bez predpisu a veterinárne lieky.

Predaje skupiny Krka podľa regiónov v roku 2013 (English)