Publikácie

Táto sekcia webovej stránky ponúka prezentačnú brožúru spoločnosti Krka (Krka – identita spoločnosti) a brožúru továrne Notol.