Trhy

Produkty Krky sú prítomné na celom svete. Ako súčasť našej obchodnej stratégie sme si stanovili cieľ vyrovnaných predajov v piatich rôznych regiónoch: Slovinsko, stredná Európa, juhovýchodná Európa, východná Európa, západná Európa a zámorské trhy. 

Trhy

Naše produkty sa predávajú vo viac ako 70 krajinách sveta. Naše tradičné trhy siahajú od Vladivostoku po Lisabon. Sme vedúcou farmaceutickou spoločnosťou v Slovinsku.

Kľúčové trhy Krky v strednej Európe sú Poľsko, nasleduje Česká republika, Maďarsko a Litva spomedzi ostatných trhov v regióne. Kľúčovým trhom vo východnej Európe je Rusko. Ďalšími dôležitými trhmi v regióne je Ukrajina, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzínsko a Azerbajdžan. V juhovýchodnej Európe sú najväčšími trhmi Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko. V západnej Európe a zámorských trhoch, ktoré sú čoraz dôležitejšie, najmä trhy Nemecko, UK, severské krajiny a Taliansko. Krka predáva svoje produkty aj v Afrike, na Arabskom poloostrove a v štátoch východnej Ázie.

Predaje skupiny Krka podľa regiónov v roku 2013 (English)