Sociálna zodpovednosť

Od kedy bola Krka založená spoznali sme dôležitosť nie len vo vytváraní pozitívnych obchodných výsledkov, ale aj v zaistení prosperujúcejšieho, kvalitnejšieho a radostného života pre zamestnancov Krky a ľudí v našom lokálnom prostredí – našich susedov.

 • Starostlivosť o zamestnancov

  Starostlivosť o zamestnancov

  Obchodný výkon Krky je založený na oddanosti a vedomostiach zamestnancov. V Krke sme zaviazaní k získaniu, motivácii a udržaní oddaných a schopných zamestnancov a vytváraní medzinárodnej firemnej kultúry.

 • Ochrana životného prostredia

  Ochrana životného prostredia

  Obchodný výkon Krky je založený na oddanosti a vedomostiach zamestnancov. V Krke sme zaviazaní k získaniu, motivácii a udržaní oddaných a schopných zamestnancov a vytváraní medzinárodnej firemnej kultúry.

 • Sponzorstvo a dary

  Sponzorstvo a dary

  Spoločnosť ako celok je veľmi dôležitá pre Krku, a podporujeme ju cez naše sponzorské a darcovské programy. Keďže celková misia Krky je zhrnutá slovami “Žiť zdravý život” väčšina našej sponzorskej práce zahŕňa projekty súvisiace so zdravím a kvalitou života.